Peritoneum

Z WikiSkript

Nástěnné (parietální) peritoneum
Sagitální řez peritoneem

Peritoneum neboli pobřišnice je lesklá serozní blána, která vystýlá břišní dutinu.[1]

Členění peritoneální dutiny[upravit | editovat zdroj]

 1. pars supramesocolica (nad mesocolon transversum, mezi ním a bránicí):
  • spatium subphrenicum dx. et sin. (mezi bránicí a játry);
  • spatium subhepaticum dx. et sin.;
  • bursa omentalis (komunikuje s pravým subhepatickým prostorem prostřednictvím for. epiploicum).
 2. pars inframesocolica (pod mesocolon transversum), úponem mesenteria se dělí na:
  • pravé srůstové pole (pravý vnitřní a zevní parakolický prostor);
  • levé srůstové pole (levý vnitřní a zevní parakolický prostor).

Závěsy orgánů[upravit | editovat zdroj]

 1. v pars supramesocolica:
  • pocházející z mesogastrium dorsale:
   • lig. phrenicolienale;
   • lig. gastrophrenicum;
   • lig. gastrolienale;
   • lig. gastrocolicum;
   • omentum majus.
  • pocházející z mesogastrium ventrale:
   • omentum minus (lig. hepatogastricum et hepatoduodenale);
   • lig. falciforme hepatis (v jeho pokračování – lig. coronarium dx. et sin. et lig. triangulare dx. et sin.).
 2. v pars inframesocolica:

Peritoneální recesy[upravit | editovat zdroj]

Peritoneální recesy jsou slepé kapsy v peritoneální dutině. Jedná se o místa možného vzniku vnitřních kýl.

 1. v oblasti duodenojejunální flexury:
  • rec. duodenalis sup. et inf. Treitzi;
  • rec. retroduodenalis Waldayeri;
  • rec. paraduodenalis (sinister, venosus – probíhá zde v. mesenterica inf.) Gruberi-Landzerti.
 2. v oblasti ileocekálního přechodu:
  • rec. ileocaecalis sup. et inf.;
  • rec. retrocaecalis;
 3. recessus paracolici;
 4. recessus intersigmoideus Treitzi.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 2. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-0143-X.

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.