Duodenum

Z WikiSkript

Anatomie duodena[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Duodenum

Duodenum (dvanáctník) je podkovovitě stočená počáteční část tenkého střeva navazující na žaludek. Délka duodena je mezi 20 a 28 cm a jeho průměr činí 3,5 až 4,5 cm. S výjimkou svého začátku je duodenum srostlé se zadní stěnou břišní a druhotně kryté nástěnným peritoneem.

Syntopie duodena

Průběh duodena je následující:

 1. pars superior – začíná od pyloru jako ampulla (bulbus) duodeni, ve výši obratle L1, dotýká se zdola jater (často i žlučníku), za ní v. portae, flexura duodeni superior – ohbí mezi pars superior a pars descendens
 2. pars descendens – sestupuje po pravém boku obratlů L2 a L3, před hilem pravé ledviny, za pars descendens je ductus choledochus, flexura duodeni inferior – ohbí při pravém boku L3, jímž přechází pars descendens v pars horizontalis
 3. pars horizontalis (inferior) – přechází zprava nalevo před tělem L3
 4. pars ascendens – podél levého boku obratle L2 šikmo doleva vzhůru, flexura duodenojejunalis – duodenum přechází dopředu v jejunum
 • do ohbí duodena vložen pankreas
 • přes pars horizontalis duodeni přebíhají a. et v. mesenterica superior
 • horizontálně jde přes duodenum mesocolon transversum
 • zpředu kryto okrajem jater, colon transversum a kličkami jejuna


Projekce duodena[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • na páteř: obíhá tělo obratle L2
 • na přední stěnu břišní: okolí pupku (zpravidla pars horizontalis duodeni)

Zvláštnosti duodena[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • klky – mírně zploštělé (spíš lístkovitého tvaru), v duodenu nejhustší
 • glandulae duodenales Brunneri – tuboalveolární, hlavně v tela submucosa, produkují hlen alkalické reakce – chrání sliznici před kyselou žaludeční šťávou a upravuje pH pro působení enzymů pankreatu
 • plica longitudinalis duodeni – podélná řasa sliznice, v pars descendens na ní 2 vyvýšené papily:
papilla duodeni major (Vateri) – ústí ductus pancreaticus, ductus choledochus
ampulla hepatopancreatica – dutina v papile, kde se oba vývody spojují
papilla duodeni minor (Santorini) – o 2 cm kraniálněji, ústí ductus pancreaticus accessorius

Cévy a nervy duodena[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tepny a žíly[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • truncus coeliacusa. hepatica comm. → a. gastroduodenalisa. pancreaticoduodenalis superior
 • a. mesenterica superiora. pancreaticoduodenalis inferior
 • aa. retroduodenales
 • stejnojmenné žíly → v. portae (v. gastroepiploica dextra)

Mízní cévy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • z horní ½ duodena vedou do nodi lymphatici pylorici a nodi lymphatici hepatici, zčásti přímo do nodi lymphatici coeliaci
 • z dolní ½ duodena vedou do nodi lymphatici mesenterici superiores

Nervy duodena[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

parasympatická vlákna[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • přicházejí z n. vagus, končí u bb. druhých neuronů (v ganglion coeliacum / stěně duodena)

sympatická nervová vlákna[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • přicházejí jakožto 2. neurony z ganglia coeliaca a z ganglion mesentericum superius, cestou plexus coeliacus a plexus mesentericus superior do stěny duodena

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.