Neuron

Z WikiSkript

Neuron je funkční a anatomická jednotka nervového systému. Člověk má 15–25 miliard neuronů a 300 miliard kontaktních ploch, tzv. synapsí. Neuron je schopen přijmout určitou formu signálu a odpovědět speciálními signály, vést je a vytvářet speciální funkční kontakty (synapse) s ostatními neurony, efektory nebo receptory.

Struktura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Nervová buňka se skládá z těla (soma, perikaryon) a dvou typů výběžků, aferentních dendritů a eferentních neuritů (axonů).

Soma[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tělo neuronu je ohraničené plazmatickou membránou, obsahuje receptory a iontové kanály. Tato jeho struktura podmiňuje vznik a šíření vzruchu. Tělo neuronu obsahuje jádro, Nisslovu substanci (granulární endoplazmatické retikulum) a mitochondrie.

Neuron – popis

Výběžky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Dendrity[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Dendrity přijímají vstupní informace (současně se jedná i o trofický segment). Většinou jsou krátké, bohatě větvené, rozšířené do dendritických trnů, které slouží k modulaci postsynaptického potenciálu při jeho přechodu ze synapse na dendrit. Z neurochemického hlediska jsou velmi bohaté na chemicky řízené iontové kanály.

Neurity[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Neurity jsou dlouhé výběžky vedoucí vzruchy od těla neuronu (na další neuron nebo efektor), tedy eferentně. Obsahují ribozomy, malé množství mitochondrií a neurotubuly. Z neurochemického hlediska jsou bohaté na napěťově řízené iontové kanály. Místem odstupu neuritu je axonový hrbolek, ten je spolu s iniciálním segmentem neuritu místem vzniku akčního potenciálu.

Myelinizovaný neurit (= axon)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Myelinizovaný úsek se vyskytuje po celé délce axonu s výjimkou jeho začátku a terminálního větvení. Má význam pro přenos vzruchu, platí, že čím je axon silnější, tím je přenos rychlejší. V průběhu je myelinová pochva přerušována Ranvierovými zářezy, kdy se úseky mezi jednotlivými zářezy nazývají internodia. Rychlost vedení vzruchu je přímo úměrná délce internodií. V PNS je extracelulární prostor v místě Ranvierova zářezu od okolí oddělen souvislou bazální membránou, která se překlenuje přes oblast zářezu, v CNS zde přímo nasedají výběžky astrocytů.

Nemyelinizovaný neurit[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Hlavní funkcí neuritu je transport některých látek z těla do telodendrií, který je závislý na rozvinutém systému neurofilament a neurotubulů. Rozlišujeme transport anterográdní (z buněčného těla) a retrográdní (do buněčného těla – šíření virů a toxinů).

Typy neuronů
1. Unipolární
2. Bipolární
3. Multipolární
4. Pseudounipolární

Dělení neuronů[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Neurony můžeme dělit z hlediska morfologického, podle délky jeho axonu a z hlediska funkčního.

 1. Morfologické:
  • multipolární (obsahují mnoho drobných bohatě se větvících dendritů);
  • bipolární (obsahuje jeden relativně dlouhý dendrit a axon, řadíme zde senzorické neurony (kožní, sluchový, čichový) a nociceptivní vlákna);
  • unipolární;
  • pseudounipolární (má dlouhý dendrit, který splývá s axonem).
 2. Podle délky axonu:
  • Golgiho I. typ – neurony s dlouhým neuritem;
  • Golgiho II. typ – neurony s krátkym neuritem.
 3. Funkční:
  • principální (projekční) – propojují vzdálené oblasti nervového systému;
  • lokální (interneurony) – propojují blízké oblasti.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2003. ISBN 80-247-0512-5.