Receptory, činnost, rozdělení

From WikiSkripta

Receptory jsou vazebná místa, na kterých je identifikován chemický signál sloužící k převodu signálu. Jsou tvořeny bílkovinnými látkami. Tyto látky musí být schopny odlišit správný signál pro danou buňku. Tento signál lze také označit jako první posel, ligand či agonista. Spojení signálu s receptorem může být zablokováno blokátorem neboli antagonistou. Jeden typ signálu může a nemusí vyvolat stejnou reakci. To, jakou reakci vyvolá, záleží na typu receptoru, mechanismu receptoru a na místě, kde receptor je přítomen.

Rozdělení[1][edit | edit source]

Podle struktury[edit | edit source]

 • Buněčná (opouzdřená) tělíska;
 • Volná nervová zakončení
  • myelinizovaných vláken;
  • nemyelinizovaných vláken;

Podle lokalizace a působení[edit | edit source]

 • Somatické
  • exteroreceptory;
  • dálkové, distanční, telereceptory;
  • kontaktní
  • proprioreceptory
   • ve svalech, šlachách, kloubech;
   • vestibulární;
 • Útrobní
  • visceroreceptory;
  • interoreceptory;
  • angioreceptory;

Podle druhu adekvátního podnětu[edit | edit source]

 • Mechanoreceptory;
 • Chemoreceptory;
 • Radioreceptory
  • fotoreceptory;
  • termoreceptory.

Klinické[edit | edit source]

 • Speciální smysly;
 • Povrchová citlivost kožní
  • hmatová;
  • pro teplo a chlad;
  • pro bolest;
 • Hluboká citlivost
  • svalů šlach a kloubů;
  • útrobní.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4., přeprac. a uprav vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4., přeprac. a uprav vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.