Adaptace receptoru

Z WikiSkript

Adaptace receptorů je různá dle typu receptoru. Princip adaptace je však stejný. Při delším působení podnětu o stejné intenzitě se amplituda receptorového potenciálu snižuje (jak moc, to záleží právě na typu receptoru) stejně jako se snižuje i frekvence jednotlivých akčních potenciálů.

Tonicky reagující receptory[upravit | editovat zdroj]

  • Tyto receptory se adaptují pomalu a jejich vzruchová aktivita nemusí vymizet zcela ani za delší čas.
  • Tento typ receptorů registruje hlavně intenzitu déle působících podnětů.
  • Tomuto typu adaptace říkáme neúplná adaptace.

Fázicky reagující receptory[upravit | editovat zdroj]

  • Tyto receptory se adaptují rychle.
  • Tento typ receptorů registruje hlavně okamžitou změnu intenzity stimulace nebo její rychlost.
  • Tomuto typu adaptace říkáme úplná adaptace.

Centrální vs. receptorová adaptace[upravit | editovat zdroj]

Centrální neurony senzorických drah jeví adaptaci (centrální adaptace), která trvá – podobně jako adaptace daného vjemu – déle než periferní adaptace receptorová.[1]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4., přeprac. a uprav vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4., přeprac. a uprav vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.