Vena portae

Z WikiSkript

Vena portae
vrátnicová žíla
vena portae hepatis
vena portae hepatis
TA A12.3.12.001
Vzniká z v. mesenterica superior a v. splenica (lienalis)
Přítoky vena mesenterica inferior (do v. splenica), vv. gastricae (dx. et sin.), vv. paraumbilicales, v. cystica et v. praepylorica
Vlévá se do dolní duté žíly


Vena portae (česky vrátnicová žíla) sbírá krev z žil nepárových orgánů břišní dutiny a vede ji do jater. Její kmen je tenkostěnný, dlouhý 6–8 cm, široký necelé 2 cm. Krev z kapilárního řečiště tenkého střeva je obohacená o vstřebané živiny, je třeba ji odvést do jater, kde jsou tyto látky upravovány a skladovány. Tento oběh, z řečiště, přes kmen žíly, do řečiště jater, se označuje jako portální oběh. Tato krev je také poměrně obohacená kyslíkem a podílí se na nutričním oběhu (proto je a. hepatica propria poměrně tenká).

Průběh[upravit | editovat zdroj]

Začíná za hlavou pankreatu soutokem v. mesenterica superior a v. splenica (do které ještě předtím vstupuje v. mesenterica inferior) ve výši druhého lumbálního obratle. Pokračuje nahoru za duodenem do ligamentum hepatoduodenale, kde je vzadu (před ní je vlevo a. hepatica propria a vpravo ductus choledochus).

Rozvětví se v porta hepatis na ramus dexter a ramus sinister. V celém jaterním průběhu se větví společně s a. hepatica propria. Postupným větvením vznikají vv. et aa. interlobulares, které se nacházejí v druhém portobiliárním prostoru spolu s interlobulárním žlučovodem. Tato trojice se označuje pojmem trias hepatica. Tyto cévy se následně dělí na vv. et aa. circumlobulares (distribuční cévy), které obkružují jaterní lalůčky. Spojí se v jaterní sinusoidu mezi jaterními trámci a pokračují do středu lalůčku ve v. centralis.

Přítoky[upravit | editovat zdroj]

V. mesenterica superior[upravit | editovat zdroj]

Tato žíla sbírá krev z ocasu pankreatu, velké kurvatury žaludku, omentum majus, z jejuna a ilea, z céka, z colon ascendens a z colon transversum.

V. splenica[upravit | editovat zdroj]

Sbírá krev ze sleziny, z fundu žaludku, části omentum majus, části pankreatu.

Portální žilní systém má několik anastomóz s žilami, které odvádějí krev do vena cava inferior. Tyto žilní spojky se nazývají portokavální anastomózy.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. 2. vydání. vydavatel, 2009. 415 s. s. 129-130. ISBN 978-80-7262-612-0.
  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 560 s. sv. 2. ISBN 80-8063-047-X.