Ligamentum hepatoduodenale

From WikiSkriptaLigamentum hepatoduodenale
Pohled na obsah ligamenta hepatoduodenale (pozor, duodenum je již odstraněno!)
Pohled na obsah ligamenta hepatoduodenale (pozor, duodenum je již odstraněno!)
Obsah a. hepatica propria, ductus choledochus, v. portae, lymfatické cévy

Ligamentum hepatoduodenale tvoří pravý okraj omentum minus. Jde od porta hepatis k pars superior duodeni.

Ohraničuje přední stěnu foramen omentale (epiploicum), což je vstup do bursy omentalis.

Obsahuje:[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi : Orgány a cévy. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 560 s. sv. 2. ISBN 80-8063-046-1.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.