Lacuna musculorum

From WikiSkripta

Lacuna musculorum
Ohraničení mediálně arcus iliopectineus
Ohraničení laterálně os coxae
Ohraničení dorzálně os coxae
Ohraničení ventrálně lig. inguinale
Obsah m. iliopsoas, n. femoralis, n. cutaneus femoris lateralis

Lacuna musculorum je prostor, který ohraničují os coxae, lig. inguinale a arcus iliopectineus (zesílená mediální fascie m. iliopsoas). Je to laterální část prostoru mezi lig. inguinale a os coxae. Nachází se v něm m. iliopsoas a v mediální části prochází n. femoralis distálně na stehno. V laterální části zde prochází n. cutaneus femoris lateralis.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada, 2011. 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.

Související články[edit | edit source]