Nervus femoralis

From WikiSkripta

nervus femoralis
stehenní nerv
Nervus femoralis
Nervus femoralis
TA A14.2.07.020
Funkce motoricky inervuje m. iliopsoas, svaly přední skupiny stehna a část m. pectineus, senzitivní inervace viz v textu
Odstup z plexus lumbalis
Větve rr. musculares, rr. cutanei anteriore, n. saphenus
Obraz obrny porucha flexe v kyčli a extenze v koleni Obrna nervus femoralis

N. femoralis je silný smíšený nerv vznikající z plexus lumbalis. Vystupuje na laterální straně m. psoas major. V pánvi sestupuje v rýze mezi m. iliacus a m. psoas major. Spolu s těmito svaly prochází skrze lacuna musculorum laterálně od tepny a. femoralis do fossa iliopectinea, kde se rozpadá ve větve: rr. musculares, rr. cutanei anteriores, n. saphenus.

Inervační oblast[edit | edit source]

N. femoralis je smíšený nerv, obsahuje složku senzitivní i motorickou.

  1. motorickym. iliopsoas, svaly přední skupiny stehna (m. quadriceps femoris, m. sartorius) a část m. pectineus.
  2. senzitivně − část kyčelního a kolenního kloubu, periost přední strany kosti stehenní, kůži distálních tří čtvrtin přední strany stehna, kůži na přední a vnitřní straně kolenní krajiny a kůži na přední vnitřní straně bérce a části hřbetu nohy − od vnitřního kotníku po os naviculare.

Větve[edit | edit source]

Rr. musculares[edit | edit source]

Jedná se o motorické inervační větve pro m. iliopsoas, m. quadriceps femoris (včetně m. articularis genus), m. sartorius a m. pectineus − ten je diploneurální a jeho druhou inervační větví je n. obturatorius.

Rr. cutanei anteriores[edit | edit source]

Těchto 5 senzitivních větví vede do kůže distálních tří čtvrtin přední strany stehna až po patellu.

N. saphenus[edit | edit source]

Dlouhá senzitivní větev, která sestupuje po stehně spolu s a. femoralis až do canalis adductorius, kde tepnu opouští ve výši tuberositas tibiae a proráží lamina vastoadductoria do podkoží. Dále pokračuje po přední vnitřní straně bérce, podél v. saphena magna před mediální kotník a na tarsus až po os naviculare. N. saphenus vysílá další větve: r. infrapatellaris, rr. cutanei cruris mediales.

R. infrapatellaris
Tato senzitivní větev míří do kůže na vnitřní přední stranu kolenního kloubu.
Rr. cutanei cruris mediales
Větvičky inervují kůži vpředu na mediální straně bérce a část tarsální krajiny.

Kromě vyjmenovaných větví vysílá n. femoralis větvičky pro senzitivní inervaci kyčelního kloubu, kolenního kloubu a periostu na přední straně kosti stehenní.

Poškození[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Obrna nervus femoralis.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 1. vydání. Praha : Grada, 1997. 672 s. ISBN 80-7169-140-2.