Obrna nervus femoralis

Z WikiSkript

Nervus femoralis

Nervus femoralis je tvořen vlákny z kořenů L2−4. Prochází úžinou v místě lacuna musculorum. Vulnerabilní místa tohoto nervu jsou při jeho pánevním průběhu po laterální straně psoatu (nádory pánve, laparoskopie), v lacuna musculorum a ve fossa iliopectinea. Motoricky inervuje m. iliopsoas, m. sartorius a m. quadriceps femoris, senzitivní inervaci zajišťuje na vnitřní straně stehna a vnitřní straně bérce. Umožňuje flexi v kyčli a extenzi v koleni.


Obraz obrny[upravit | editovat zdroj]

  1. vysoké poškození nervu
  2. nízké poškození nervu
    • poškození extense v koleni − koleno se podlamuje (zejména při chůzi ze schodů), chůze je nestabilní
  • poruchy sensitivity v inervační oblasti (vnitřní strana stehna a bérce)

Příčiny[upravit | editovat zdroj]

  1. trauma v oblasti pánve − zlomeniny, luxace
  2. následek operace − operace kyčelního kloubu, exstirpace tříselných uzlin, apod.
  3. iatrogenní − chybná aplikace i. m. injekcí, hematomy po angiografii
  4. útlak v oblasti inguinálního kanálu − nádory, zvětšené uzliny, aneurysma a. femoralis

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK, et al. Klinická neurologie :  část speciální. II. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-389-9.