Arteria femoralis

From WikiSkripta

arteria femoralis
stehenní tepna
A. femoralis procházející v lacuna vasorum
A. femoralis procházející v lacuna vasorum
TA A12.2.16.010
Pokračuje z a. iliaca externa
Větve a. epigastrica superficialis, a. circumflexa ilium superficialis, aa. pudendae externae, a. profunda femoris, a. descendens genus
Pokračuje jako a. poplitea

A. femoralis je pokračující tepnou a. iliaca externa od lig. inguinale. A. femoralis prochází lacunou vasorum, kde je umístěna ve středu vedle nervus femoralis, který leží nejlaterálněji a probíhá lacunou musculorum. A. femoralis dále běží do zákolenní jámy skrze hiatus adductorius. V. femoralis je umístěna naopak více mediálně a postupně přechází za tepnu až se dostává na zevní stranu.

Podle průběhu má a. femoralis tři úseky:

  1. Část v trigonum femorale a fossa iliopectinea
  2. Úsek pod m. sartorius
  3. Poslední část od canalis adductorius až k hiatus tendineus

Do posledních dvou úseků provází tepnu senzitivní větev z n. femoralis – n. saphenus.

Oblast zásobení[edit | edit source]

A. femoralis a její větve zásobují kůži na přední dolní části břicha, přední oblast skrota nebo stydkých pysků, všechny útvary stehna včetně kolenního kloubu.


1 – A. circumflexa ilium profunda
2 – A. circumflexa ilium superficialis
3 – R. ascendens, a. circumflexa femoris lateralis
4 – R. transversus, a. circumflexa femoris lateralis
5 – A. circumflexa femoris lateralis
6 – R. descendens, a. circumflexa femoris lateralis
7 – A. profunda femoris
8 – Rr. perforantes
9 – a. superior lateralis genus
10 – patellární anastomosy
11 –a. inferior lateralis genus
12 – R. circumflexus fibulae, a. tibialis anterior
13 – A. tibialis anterior
14 – A. iliaca externa
15 – A. epigastrica inferior
16 – A. epigastrica superficialis
17 – A. pudenda externa superficialis
18 – A. pudenda externa profunda 19 – A. obturatoria
20 – A. femoralis
21 – A. circumflexa femoris medialis
22 – Rr. musculares
23 – Hiatus adductorius
24 – A. descendens genus
25 – R. articularis, a. descendens genus
26 –R. saphenus, a. genus descendens
27 – A. superior medialis genus
28 – A. inferior medialis genus

Větve[edit | edit source]

Arteria epigastrica superficialis[edit | edit source]

Tenká větev, která vzestupuje a větví se do podkoží směrem k pupku.

Arteria circumflexa ilium superficialis[edit | edit source]

Prochází podkožím stehna podél lig. inguinale ke spina iliaca anterior superior.

Arteriae pudendae externae[edit | edit source]

Dvě větve, z nichž jedna zahýbá do pubické krajiny a druhá vysílá:

  • rr. scrotales/labiales anteriores do zevních pohlavních orgánů.

Arteria profunda femoris[edit | edit source]

Velmi silná hlavní tepna pro svaly stehna, která odstupuje laterodorsálně asi 3–5 cm pod lig. inguinale – odstup ale může být dosti variabilní. Vysílá:

  • a. circumflexa femoris medialis − prochází do fossa iliopectinea, dozadu ke kyčelnímu kloubu a pro pelvitrochanterické svaly, zadní svaly stehna a adduktory.
  • a. circumflexa femoris lateralis − pokračuje pod m. rectus femoris a zásobuje všechny složky m. quadriceps femoris
  • aa. perforantes − konečné větve, které prochází na dorsální stranu štěrbinami mezi úpony adduktorů. Zásobují adduktory a všechny svaly dorsální skupiny, zároveň z nich vystupují aa. nutriciae femoris.

Arteria genus descendens[edit | edit source]

Odstupuje v canalis adductorius, poté se k ní přidá vena a n. saphenus a společně proráží skrze membrana vastoadductoria. Její oblast zásobení jsou svaly stehna a přidává se do cévní sítě kolenního kloubu − rete articulare genus. Kromě hlavních větví vystupují i drobné větévky pro inguinální mízní uzliny a svalové větve.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.