Arteria femoralis

Z WikiSkript
arteria femoralis
stehenní tepna
A. femoralis procházející v lacuna vasorum
A. femoralis procházející v lacuna vasorum
TA A12.2.16.010
Pokračuje z a. iliaca externa
Větve a. epigastrica superficialis, a. circumflexa ilium superficialis, aa. pudendae externae, a. profunda femoris, a. descendens genus
Pokračuje jako a. poplitea


A. femoralis je pokračující tepnou a. iliaca externa od lig. inguinale. Dále běží do zákolenní jámy skrze hiatus tendineus. V lacuna vasorum je umístěna ve středu vedle nervus femoralis, který leží nejlaterálněji. V. femoralis je umístěna naopak více mediálně a postupně přechází za tepnu až se dostává na zevní stranu. Podle průběhu má a. femoralis tři úseky:

  1. Část v trigonum femorale a fossa iliopectinea
  2. Úsek pod m. sartorius
  3. Poslední část od canalis adductorius až k hiatus tendineus

Do posledních dvou úseků provází tepnu senzitivní větev z n. femoralisn. saphenus.

Oblast zásobení[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

A. femoralis a její větve zásobují kůži na přední dolní části břicha, přední oblast skrota nebo stydkých pysků, všechny útvary stehna včetně kolenního kloubu.

Větve[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

1 – A. circumflexa ilium profunda, 2 – A. circumflexa ilium superficialis, 3 – R. ascendens, a. circumflexa femoris lateralis, 4 – R. transversus, a. circumflexa femoris lateralis, 5 – A. circumflexa femoris lateralis, 6 – R. descendens, a. circumflexa femoris lateralis, 7 – A. profunda femoris, 8 – Rr. perforantes, 9 – a. superior lateralis genus, 10 – patellární anastomosy, 11 –a. inferior lateralis genus, 12 – R. circumflexus fibulae, a. tibialis anterior, 13 – A. tibialis anterior, 14 – A. iliaca externa, 15 – A. epigastrica inferior, 16 – A. epigastrica superficialis, 17 – A. pudenda externa superficialis, 18 – A. pudenda externa profunda, 19 – A. obturatoria, 20 – A. femoralis, 21 – A. circumflexa femoris medialis, 22 – Rr. musculares, 23 – Hiatus adductorius, 24 – A. descendens genus, 25 – R. articularis, a. descendens genus, 26 –R. saphenus, a. genus descendens, 27 – A. superior medialis genus, 28 – A. inferior medialis genus

Arteria epigastrica superficialis[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tenká větev, která vzestupuje a větví se do podkoží směrem k pupku.

Arteria circumflexa ilium superficialis[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Prochází podkožím stehna podél lig. inguinale ke spina iliaca anterior superior.

Arteriae pudendae externae[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Dvě větve, z nichž jedna zahýbá do pubické krajiny a druhá vysílá:

  • rr. scrotales/labiales anteriores do zevních pohlavních orgánů.

Arteria profunda femoris[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Velmi silná hlavní tepna pro svaly stehna, která odstupuje laterodorsálně asi 3–5 cm pod lig. inguinale – odstup ale může být dosti variabilní. Vysílá:

  • a. circumflexa femoris medialis − prochází do fossa iliopectinea, dozadu ke kyčelnímu kloubu a pro pelvitrochanterické svaly, zadní svaly stehna a adduktory.
  • a. circumflexa femoris lateralis − pokračuje pod m. rectus femoris a zásobuje všechny složky m. quadriceps femoris
  • aa. perforantes − konečné větve, které prochází na dorsální stranu štěrbinami mezi úpony adduktorů. Zásobují adduktory a všechny svaly dorsální skupiny, zároveň z nich vystupují aa. nutriciae femoris.

Arteria genus descendens[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Odstupuje v canalis adductorius, poté se k ní přidá vena a n. saphenus a společně proráží skrze membrana vastoadductoria. Její oblast zásobení jsou svaly stehna a přidává se do cévní sítě kolenního kloubu − rete articulare genus. Kromě hlavních větví vystupují i drobné větévky pro inguinální mízní uzliny a svalové větve.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.