Musculus sartorius

From WikiSkripta

(Redirected from M. sartorius)

musculus sartorius
sval krejčovský
musculus sartorius
musculus sartorius
TA A04.7.02.016
Funkce

v kyčelním kloubu flexe, vnější rotace, mírná abdukce;

v kolenním kloubu flexe, vnitřní rotace
Inervace nervus femoralis
Začátek spina iliaca anterior superior
Úpon condylus medialis tibiae

Začátek: spina iliaca anterior superior

Úpon: condylus medialis tibiae (pes anserinus major).

Pes anserinus major je společný úpon m. sartorius, m. gracilis a m. semitendinosus.

Inervace: nervus femoralis (z L2−L4).

Funkce:

  1. kyčelní kloub – flexe, vnější rotace, mírná abdukce.
  2. kolenní kloub – flexe, vnitřní rotace.

Je to nejdelší sval v lidském těle.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.


  • VIGUÉ, Jordi. Atlas lidského těla. 3. vydání. Čestlice : Rebo, 2007. ISBN 978-80-7234-881-7.