Musculus piriformis

From WikiSkripta

musculus piriformis
sval hruškovitý
musculus piriformis
musculus piriformis
TA A04.7.02.011
Funkce vnější rotace v kyčelním kloubu, dále extenze, abdukce v kyčelním kloubu
Inervace plexus sacralis
Začátek os sacrum
Úpon trochanter major femoris

Začátek: Přední plocha os sacrum, laterální okraje foramina sacralia anteriora.

Úpon: Trochanter major femoris.

Inervace: plexus sacralis (L4− S1−2).

Funkce: Vnější rotace v kyčelním kloubu, dále extenze, abdukce v kyčelním kloubu, dělí foramen ischiadicum majus.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.


  • VIGUÉ, Jordi. Atlas lidského těla. 3. vydání. Čestlice : Rebo, 2007. 164 s. ISBN 978-80-7234-881-7.