Musculus adductor magnus

Z WikiSkript

musculus adductor magnus
velký přitahovač
musculus adductor magnus
musculus adductor magnus
TA A04.7.02.028
Funkce addukce, extenze, pomocná vnitřní i vnější rotace v kyčelním kloubu
Inervace nervus obturatorius, nervus ischiadicus
Začátek ramus inferior ossis pubis, ramus ossis ischii, tuber ischiadicum
Úpon labium mediale lineae asperae, epicondylus medialis femoris


Začátek:

první část: tuber ischiadicum

druhá část: ramus inferior ossis pubis, ramus ossis ischii,

Úpon:

první část: labium mediale lineae asperae,

druhá část: epicondylus medialis femoris

Inervace:

první část: nervus ischiadicus

druhá část: nervus obturatorius

Mezi oběma částmi m. adductor magnus vznikne hiatus adductorius, který je vstupem do canalis adductorius.

Funkce: addukce, extenze, pomocná vnitřní i vnější rotace (dle vláken) v kyčelním kloubu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.


  • VIGUÉ, Jordi. Atlas lidského těla. 3. vydání. Čestlice : Rebo, 2007. ISBN 978-80-7234-881-7.