Musculus quadratus plantae

Z WikiSkript

musculus quadratus plantae
čtyřhranný sval chodidlový
musculuss quadratus plantae
musculuss quadratus plantae
TA A04.7.02.068
Funkce flexe distálních článků prstů
Inervace n. plantaris lateralis
Začátek při tuber calcanei
Úpon zevní okraj šlachy musculus flexor digitorum longus


Začátek: tibiální a plantární plocha při tuber calcanei

Úpon: zevní okraj šlachy musculus flexor digitorum longus

Inervace: n. plantaris lateralis (větev nervus tibialis)(S1–S2)

Funkce: flexe distálních článků prstů (pomocný sval pro musculus flexor digitorum longus - vyrovnává šikmý tah tohoto svalu)


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.