Musculus gluteus medius

From WikiSkripta

musculus gluteus medius
střední sval hýžďový
m. gluteus medius
m. gluteus medius
TA A04.7.02.007
Funkce vnitřní rotace, vnější rotace, abdukce v kyčelním kloubu
Inervace n. gluteus superior
Začátek lopata kosti kyčelní až ke crista iliaca
Úpon trochanter major femoris

Začátek: lopata kosti kyčelní (mezi linea glutea posterior a anterior) až ke crista iliaca

Úpon: trochanter major femoris

Inervace: n. gluteus superior (z L4−S1)

Funkce: vnitřní rotace (přední snopce), vnější rotace (zadní snopce), abdukce (střední snopce) v kyčelním kloubu

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.
  • VIGUÉ, Jordi. Atlas lidského těla. 3. vydání. Čestlice : Rebo, 2007. ISBN 978-80-7234-881-7.