Femur

From WikiSkripta

os femorale
kost stehenní
femur
Femur z ventrální strany
Femur z ventrální strany
TA A02.5.04.001
Artikulující kosti os coxae, tibia, patella
Typ artikulace s os coxae kulový kloub, tibia a patella složený kloub
Osifikace chondrogenní


Femur (kost stehenní) je nejdelší a nejsilnější kostí v lidském těle.

Hlavní části[edit | edit source]

 • Caput femoris − hlavice,
 • collum femoris − krček,
 • corpus femoris − tělo,
 • condyli femoris − kloubní plochy pro spojení s tibií.
Femur zezadu

Caput femoris[edit | edit source]

Hlavice má průměr kolem 4,5 cm. Nalézáme na ní kloubní plochu, která odpovídá asi třem čtvrtinám plochy koule. Na vrcholu hlavice je jamka pro úpon lig. capitis femorisfovea capitis femoris.

Collum femoris[edit | edit source]

Krček svírá s tělem kosti stehenní úhel přibližně 125° (tzv. kolodiafysární úhel). Vůči frontální rovině je krček pootočen o 10° (tzv. torsní úhel).

Corpus femoris[edit | edit source]

Na horním konci jsou dva hrboly:

Vnitřní plocha velkého trochanteru má jamku − fossa trochanterica, která slouží jako úpon pro m. obturatorius externus, m. obturatorius internus, m. gemellus superior a m. gemellus inferior.

Vpředu spojuje oba trochantery − linea intertrochanterica, na kterou se upíná lig. iliofemorale. Vzadu spojuje oba trochantery − crista intertrochanterica, na kterou se upíná m. quadratus femoris.

Na těle femuru dále nacházíme:

 • tuberositas glutea − úpon pro m. gluteus maximus,
 • linea pectinea − úpon pro m. pectineus,
 • linea aspera − čára, sbíhající ve středu zadní strany femuru, je tvořena dvěma liniemi:
  • labium mediale,
  • labium laterale,

− mezi nimi se rozšiřuje facies poplitea, která je distálně ukončena hranou − linea intercondylaris.

Na konci těla kosti stehenní se nachází na obou stranách hrbol:

 • epicondylus medialis − vnitřní epikondyl,
 • epicondylus lateralis − zevní epikondyl.

Condyli femoris[edit | edit source]

Plochy kondylů slouží jako kloubní plochy pro spojení s tibií.

 • Condylus medialis,
 • condylus lateralis.

Vzadu oba kondyly odděluje fossa intercondylaris, vpředu oba kondyly spojuje facies patellaris.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. 497 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.