Concha nasalis inferior

From WikiSkripta


Concha nasalis inferior

Concha nasalis inferior je tenká plochá kosť, tvarom podobná ako concha nasalis media, o čosi väčšia, obdobne vyklenutá a svojím horným okrajom fixovaná k stene nosnej dutiny.

Processus maxillaris je zahnutý výbežok na kraniálnej strane, ktorým concha vo švoch prirastá k facies nasalis maxillae tak, že túto plochu dopĺňa. Zmenšuje tým otvor, ktorým je sinus maxillaris spojený s cavitas nasi.

Z horného okraja conchy ešte vyčnieva:

  • processus lacrimalis - malý výbežok dopredu nahor pre spojenie s os lacrimale; priložením k hornej čeľusti a ku kosti slznej spoluvytvára stenu kostenného canalis nasolacrimalis;
  • processus ethmoidalis - výbežok dozadu hore pre spojenie s processus uncinatus conchae mediae.


Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.