Kosti prstů

From WikiSkripta

Ossa digitorum – kosti prstů

Ossa digitorum – kosti prstů[edit | edit source]

Kostru prstů tvoří ossa digitorum (manus) čili phalanges, články prstů (ruky), které jsou dva na palci, po třech na ostatních prstech. Na každém článku se rozeznávají tři hlavní úseky:

  • basis phalangis, baze článku – širší proximální úsek,
  • corpus phalangis, tělo článku – střední štíhlejší část,
  • caput phalangis, hlavice, kterou článek distálně končí.

Baze článků jsou napříč rozšířené, na proximální straně je konkávní kloubní plocha pro sousední kost (viz dále). Těla článků prstů jsou dorsálně mírně konvexní, palmárně rovná až mírně konkávní. Hlavice jsou konvexní plochy kladkových kloubů s příslušnou rýhou; příslušná vodící lišta je na bazi následujícího článku.

Články se liší podle polohy prstu:
  • Phalanx proximalis (prima) je nejdelší, baze proximálních článků mají proximálně jamku, napříč oválnou, pro hlavici metakarpu.
  • Phalanx media (secunda) je kratší než článek první, na okrajích má jemné hrany pro úpon flexorových šlach. Palec nemá phalanx media.
  • Phalanx distalis (tertia) je nejkratší; na dlaňové straně poblíž baze má zdrsnělé místo pro úpon šlachy dlouhého ohýbače prstu; distálně je zakončena rozšířením − tuberositas phalangis distalis je drsnatina na dlaňové straně konečného rozšíření distálních článků a upíná se na ni husté vazivo, které vyplňuje distální konec bříška prstu.

Hmatné jsou všechny články, zejména z dorsální strany. Z distálních článků hmatáme jen bazi.

Ossa sesamoidea manus – sezamské kůstky ruky[edit | edit source]

Ossa sesamoidea manus jsou drobné kůstky při metakarpofalangových kloubech. Konstantně se vyskytují dvě, po obou stranách metakarpofalangového kloubu palce, a ne vzácně mohou být i při jiných metakarpofalangových kloubech. Vytvářejí se ve šlachách svalů, které se v těch místech upínají. Při druhém až pátém metakarpofalangovém kloubu jsou často jen chrupavčité (bez osifikace), a uniknou proto pozornosti při rtg vyšetření. Za kost původem sezamskou se považuje i os pisiforme karpu.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.