Ossa metatarsi

From WikiSkripta

Jsou lokalizovány na distální části hřbětu nohy a distální části chodidla. Navazují tedy na kosti zánártní (ossa tarsalia) a dále přecházejí v kosti článků prstů. Nártních kostí je celkem 5, označují se jako 1. až 5. kost nártní (os metatarsale I–V) a dohromady tvoří oblast zvanou nárt (lat. metatarsus).

Kosti nohy

Stavba nártních kostí[edit | edit source]

Každá kost se skládá ze tří částí:

 1. Basis (baze) = širší proximální úsek kosti,
  • na proximální hraně je rovná ploška pro skloubení s danou kostí zánártní,
  • po stranách jsou plošky pro skloubení s vedlejšími kostmi nártními (u os metatarsale I nejsou konstantně).
 2. Corpus (tělo) = střední protáhlý užší úsek kosti,
  • tělo os metatarsale I je mohutné,
  • těla u ossa metatarsalia II–V se distálně zužují a jsou štíhlá.
 3. Caput (hlavice) = nasedá distálně na tělo kosti,
  • na bočních hranách je vklesnutá,
  • distálně má konvexní kloubní plochu.

Mezi jednotlivými kostmi nártu jsou spatia intermetatarsalia, jsou to čtyři prostory, ve kterých se nacházejí mm. interossei pedis.

Metatarzální kosti

Některé kosti mají charakteristickou stavbu:

 • Os metatarsale I – kratší silná kost, na proximálním konci baze má ledvinovitou kloubní plochu pro os cuneiforme mediale a na plantární straně baze vybíhá v tuberositas ossis metatarsi I.
 • Os metatarsale II – nejdelsí z nártních kostí, je vložena mezi všechny tři ossa cuneiformia (na bazi má 3 styčné plošky).
 • Os metatarsale V – laterální strana baze vybíhá ve tuberositas ossis metatarsi V (je hmatná).

Osifikace nártních kostí[edit | edit source]

Stejně jako metakarpy jsou i metatarzy monoepifýzové kosti. Osifikace tedy probíhá z diafýzy a z jejich jediné epifýzy. U 1. metatarzu je epifýza při bazi (podobně jako u kostí článků prstů). U 2.–5. metatarzu leží epifýza při hlavici kosti. V koncích bez epifýz se mohou objevit jejich náznaky – pseudoepifýzy.

Samotný proces osifikace začíná v diafýzách kolem 9. týdne prenatálního vývoje (v 1. a 5. metatarzu od 10. týdne). V epifýzách se objevují osifikační jádra od 3. roku postnatálně. Diafýzy srůstají s epifýzami mezi 17. až 20. rokem života.

Variace nártních kostí[edit | edit source]

Nejčastější je os Vesali (os Vesalianum) = samostatně osifikující tuberositas ossis metatarsi V. Vzniká v důsledku fylogenetického vývoje, protože je to element tarzu, který se k 5. metatarzu připojuje až druhotně.

Os intermetatarsale (Gruberi) = dočasný element z mesenchymu či chrupavky. Objevuje se v embryonálním vývoji mezi bazemi os metatarsale I a II (těsně při ossa cuneiformia).

Kloubní spojení[edit | edit source]

 • Articulationes tarsometatarsales – mezi tarzy a bazemi metatarzů. Skládá se ze tří kloubů:
  1. os cuneiforme mediale – baze os metatarsale I,
  2. os cuneiforme intermedium et laterale – os metatarsale II et III,
  3. os cuboideum s os metatarsale IV et V. 
  • zpevněny pomocí tarsometatarsálních vazů (plantaria, dorsalia, interossea).
 • Articulationes intermetatarsales – spojují baze jednotlivých metatarzů.
 • Articulationes metatarsophalangeae – spojují hlavice metatarsů s jamkami na proximálních článcích prstů,
  • zpevněny pomocí metatarsofalangeálních vazů (collateralia, plantaria) a také pomocí ligamentum metatarsale transversum profundum.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie I. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. ISBN 978-80-7169-970-5.