Klouby nohy

Z WikiSkript

Articulatio talocruralis – kloub hlezenní (horní kloub zánártní)[upravit | editovat zdroj]

Articulatio talocruralis (horní kloub zánártní, kloub hlezenní) je kloub, v němž artikulují kosti bérce (tibia a fibula) s talem.

Articulatio talocruralis
Tarsometatarsální a intertarsální skloubení

Typ kloubu: složený kladkový kloub

Kloubní plochy: jamku tvaru vidlice tvoří kloubní plošky na distální části fibuly a tibie, hlavici tvoří trochlea tali a kloubní plošky na bocích talu

Kloubní pouzdro: upíná se po okraji kloubních ploch, vnější plochy kotníků jsou mimo kloub + vpředu a vzadu je slabé a volné tak, že stačí pohybům kloubu.

Postranní vazy: zesilují boky pouzdra, vějířovitě se upínají a v každé poloze kloubu je napjat na obou stranách alespoň jeden z pruhů postranního vazu a je tak zajištěno správné vedení pohybu.

Ligamentum collaterale mediale (deltoideum) – má tvar trojúhelníku

 • pars tibiotalaris anterior a posterior
 • pars tibionavicularis
 • pars tibiocalcanearis

Ligamentum collaterale laterale

 • ligamentum talofibulare anterius a posterius
 • ligamentum calcaneofibulare

Pohyby:

Trochlea tali je vpředu širší, má tedy tendenci při pohybu od sebe kotníky roztlačovat. Základní postavení zaujímá kloub ve stoji a z něho jsou možné pohyby plantární flexe (30–35°), dorsální flexe (do 20–25°). Rozsah pohybů na živém je zvětšen o pohyby dalších kloubů v zánártí. Střední postavení kloubu odpovídá postavení základnímu.

Cévy a nervy kloubu:

Dolní kloub zánártní[upravit | editovat zdroj]

Skládá se ze zadního oddílu (articulatio subtalaris) a předního oddílu, který má mediální část (articulatio talocalcaneonavicularis) a laterální část (articulatio calcaneocuboidea).

Articulatio subtalaris (talocalcanea)[upravit | editovat zdroj]

Kloubní plochy: mezi facies articularis talaris posterior calcanei a facies articularis calcanea posterior tali

Kloubní pouzdro: zesíleno zevními a mezikostními vazy

Articulatio talocalcaneonavicularis[upravit | editovat zdroj]

Kloubní plochy: hlavici tvoří caput tali a dvě kloubní plošky na spodní ploše talu, jamku tvoří os naviculare a dvě plošky na calcaneu

Zesilující vazy:

 • ligamentum calcaneonaviculare plantare
 • ligamentum talonaviculare dorsale

Articulatio calcaneocuboidea[upravit | editovat zdroj]

Málo pohyblivý kloub.

Kloubní plochy: mezi kostí patní a krychlovou

Kombinované pohyby:

 • inverze nohy – plantární flexe + addukce + supinace
 • everze nohy – dorzální flexe + abdukce + pronace

Chopartův kloub (articulatio tarsi transversa)[upravit | editovat zdroj]

Funkční a klinická jednotka dolního zánártního kloubu. Má tvar písmene S. Je složen z articulatio talonavicularis a calcaneocuboidea.

Provádí se v ní amputace distální části nohy.

Vazy:

 • ligamentum plantare longum
 • ligamentum bifurcatum – je složeno z ligamentum calcaneonaviculare a calcaneocuboideum (= klíč Chopartova kloubu – po protětí umožní otevřít kloub)

Articulatio cuneonavicularis[upravit | editovat zdroj]

Typ kloubu: tuhý kloub

Kloubní plochy: mezi ossa cuneiformia a os naviculare

Obdobné klouby:

 • articulatio cuneocuboidea – mezi os cuneiforme laterale a os cuboideum
 • articulationes intercuneiformes – mezi ossa cuneiformia

Jsou spojeny mezikostními a plantárními vazy, které pomáhají držet příčnou nožní klenbu (např. ligamentum cuneonaviculare plantare, dorsale a ligamenta intercuneiformia).

Articulationes tarsometatarsales[upravit | editovat zdroj]

Typ kloubu: tuhý kloub

Kloubní plochy: mezi distálními plochami kostí klínovitých a 1.–3. metatarzem a mezi kostí krychlovou a 4. a 5. metatarzem

Spolu s articulationes intermetatarsales tvoří Lisfrankův kloub (funkční a klinická jednotka – při amputacích nohy).

Articulationes metatarsophalangeales[upravit | editovat zdroj]

Kloubní plochy: mezi kostmi metatarsů a hlavicemi proximálních falangů

Klouby jsou zpevněny kolaterálními vazy a podložena vazy ligamenta plantaria.

Hlavice metatarsů jsou navzájem propojeny ligamentum metatarsale transversum profundum.

Pohyby: flexe, extenze a mírná dukce (jen při extenzi)

Articulationes interphalangeales pedis[upravit | editovat zdroj]

Typ kloubu: kladkové klouby

Vazy: ligamenta collateralia a plantaria

Pohyb: flexe a extenze


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. 1. vydání. Praha : Galén, 0000. 105 s. ISBN 80-7262-112-2.


 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 1.,. Ilustrace Milan Med. 2., upravené a doplněné vydání vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.