Nervus fibularis communis

Z WikiSkript

(přesměrováno z Nervus fibularis profundus)

Nervus fibularis communis
Nervus peroneus communis
Nervus peroneus communis
TA A14.2.07.047
Funkce Senzitivně inervuje zevní stranu lýtka. Motoricky řídí everzi nohy, extenzory přední strany bérce a drobné svaly dorza nohy.
Odstup z fossa poplitea
Pokračuje z n. ischiadicus
Větve rr. articulares, n. cutaneus surae lateralis, r. communicans fibularis
Pokračuje jako nervus fibularis superficialis, n. fibularis profundus
Obraz obrny kohoutí chůze (čapí)

N. fibularis communis je druhá ze dvou hlavních větví n. ischiadicus. Jedná se o smíšený nerv, který se odděluje z fossa poplitea a pokračuje laterálně. Probíhá za vnitřním okrajem m. biceps femoris, mezi ním a laterální hlavou m. gastrocnemius.

Přehled zásobení[upravit | editovat zdroj]

 1. sensitivně − část kolenního a tibiofibulárního kloubu.

Větve[upravit | editovat zdroj]

 • rr. articulares − pro kolenní a tibiofibulární kloub,
 • n. cutaneus surae lateralis − pro kůži fibulární strany lýtka,
 • r. communicans fibularis − vychází z předchozího nervu, nebo přímo z n. fibularis communis. Spojením této větve s n. cutaneus surae medialis vzniká n. suralis.

Za hlavicí fibuly se n. fibularis communis dělí ve své konečné větve: n. fibularis superficialis a n. fibularis profundus.

Nervus fibularis superficialis[upravit | editovat zdroj]

Tato větev pokračuje mezi fibulou a m. fibularis longus. Na bérci sestupuje mezi m. fibularis longus a m. extensor digitorum longus.

Přehled zásobení[upravit | editovat zdroj]

 1. motorickym. fibularis longus a m. fibularis brevis,
 2. sensitivně − kůže hřbetu nohy a hřbetní strana prstů.

Větve[upravit | editovat zdroj]

 • rr. musculares − motoricky inervují m. fibularis longus a m. fibularis brevis.

V dolní třetině bérce se nerv dostává na fascii a povrchově přes retinacula musculorum extensorum sestupuje na hřbet nohy, kde se dělí na:

 • n. cutaneus dorsalis medialis − vysílá další dvě větévky, z nichž jedna jde na tibiální okraj palce a druhá směrem mezi 2. a 3. prst.
 • n. cutaneus dorsalis intermedius − vysílá větev mezi 4. a 5. prst.
 • z nn. cutanei dorsales pak vystupují nn. digitales dorsales pedis.

Nervus fibularis profundus[upravit | editovat zdroj]

N. fibularis profundus je smíšený nerv s převahou motorické složky. Po oddělení z n. fibularis communis prochází skrze m. fibularis longus dopředu − do septa mezi přední a laterální skupinou bércových svalů − a vstupuje mezi svaly přední skupiny. V hloubce bérce sestupuje spolu s a. et v. tibialis anterior při membrana interossea cruris. Při skeletu pokračuje na hřbet nohy a vynořuje se nad fascii proximálně od 1. meziprstní štěrbiny.

Přehled zásobení[upravit | editovat zdroj]

 1. motorickym. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, m. extensor hallucis longus, m. extensor digitorum brevis,
 2. sensitivně − kůže na dorsální straně přilehlých stran 1. a 2. prstu.

Větve[upravit | editovat zdroj]

 • nn. digitales dorsales pedis − pro přilehlé okraje 1. a 2. prstu.
 • rr. musculares − pro všechny svaly přední skupiny na bérci − m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, m. extensor hallucis longus. Dále zásobuje krátké extensory na noze − m. extensor digitorum brevis, m. extensor hallucis brevis.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 1. vydání. Praha : Grada, 1997. 672 s. ISBN 80-7169-140-2.