Nervus ischiadicus

From WikiSkripta

nervus ischiadicus
sedací nerv
Průběh n. ischiadicus.
Průběh n. ischiadicus.
TA A14.2.07.046
Funkce motoricky inervuje zadní skupinu svalů stehna, svaly bérce a nohy, senzitivně laterální a dorzální části lýtka a nohu
Odstup z plexus sacralis
Větve n. peroneus, n. tibialis
Obraz obrny nelze flektovat dolní končetinu v koleni

Nervus ischiadicus dostává vlákna z kořenů L4–S3 a je největším nervem sakrálního plexu. Prochází úžinou v místě foramen infrapiriforme. Je vulnerabilní zejména po výstupu z foramen infrapiriforme (i.m. aplikace léků do gluteální krajiny) a při anomálním průběhu skrze m. piriformis. Vysílá motorická vlákna pro flexory zadní strany stehna a pro svaly bérce a nohy, senzitivně inervuje laterální a dorzální části lýtka a nohu samotnou. Ve svém průběhu se dělí na 2 hlavní větve — n. peroneus communis a n. tibialis.

Obrny nervu[edit | edit source]