Foramen infrapiriforme

From WikiSkripta

Foramen infrapiriforme
Regio glutealis
Regio glutealis
Ohraničení mediálně ligamentum sacrotuberale
Ohraničení laterálně incisura ischiadica major ossis coxae
Ohraničení kaudálně ligamentum sacrospinale
Ohraničení proximálně musculus piriformis
Obsah n. ischiadicus, n. pudendus, n. gluteus inferior, n. cutaneus femoris posterior, vasa glutea inferiora, vasa pudenda interna

Foramen infrapiriforme je topografický útvar v regio glutealis pod vrstvou m. gluteus maximus. Jedná se o průchod, který je součástí foramen ischiadicum majus.

Ohraničení[edit | edit source]

Nachází se pod úrovní musculus piriformis, který tvoří jeho horní hranici. Dále je útvar ohraničen kaudálně lig. sacrospinale, laterálně incisura ischiadica major ossis coxae a mediálně lig. sacrotuberale.

Obsah[edit | edit source]

V průchodu se nachází nejlaterálněji n. ischiadicus, který je nejsilnějším nervem v těle. Mediálně od něj se nachází n. pudendus, n. gluteus inferior a n. cutaneus femoris posterior. Z cév se zde nachází vasa glutea inferiora a vasa pudenda interna.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.
  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.
  • HOLEK, Martin, Katarína HUBČÍKOVÁ a David KACHLÍK. Anatomie končetin pro zimní pitevnu. Janské Lázně, 2008,