Hiatus basilicus

From WikiSkripta


Hiatus basilicus (Basilic hiatus) je otvor ve fascia brachii, kterým prostupuje vena basilica z povrchu do hloubky. Nervus cutaneus antebrachii medialis z hloubky naopak vystupuje. V okolí hiatus basilicus mohou být drobné povrchové lymfatické uzliny (nodi lymphatici cubitales).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.