Lymfatická drenáž končetin

Z WikiSkript

Lymfa se sbírá z končetin a putuje centripetálně směrem do hlavních mízních kolektorů. Lymfa z pravé horní končetiny do truncus lymphaticus dexter, z ostatních do ductus thoracicus.

Mízní cévy horní končetiny[upravit | editovat zdroj]

Povrchové mízní cévy probíhají v podkožním vazivu, mimo průběh krevních cév. Hluboké mízní cévy probíhají v hlubších vrstvách a doprovází hlavní kmeny krevních cév.

Povrchové mízní cévy[upravit | editovat zdroj]

Povrchové mízní cévy začínají ze sítí na dlaňové straně prstů, odkud přechází na hřbetní stranu ruky a do dlaně, dále pokračují jako laterální, mediální a přední kolektory.

Laterální kolektory přijímají lymfu ze hřbetní strany palce, ukazováku a části 3.prstu. Probíhají po radiální straně předloktí na paži, kde část vstupuje do mízních uzlin v axile a část pokračuje podél v. cephalica do sulcus deltoideopectoralis, skrze klavipektorální fascii do pleteně mízních cév při v. axillaris a nakonec také do mízních uzlin axily.

Mediální kolektory přijímají lymfu ze hřbetní strany části 3. prstu až malíku. Probíhají po dorzoulnární straně předloktí do loketní jamky, kde vstupují do nodi cubitales superficiales; pak pokračují podél sulcus bicipitalis medialis do mízních uzlin axily.

Přední kolektory přijímají lymfu z dlaňové strany prstů a dlaně. Probíhají po dlaňové straně předloktí do loketní jamky, kde se přidávají k mediálním a laterálním kolektorům.

Hluboké mízní cévy[upravit | editovat zdroj]

Hluboké mízní cévy doprovázejí hluboké krevní cévy do loketní jamky, kde vstupují do nodi cubitales profundi a dále pokračují podél vasa brachialis do axily a axilárních uzlin.

Mízní uzliny horní končetiny[upravit | editovat zdroj]

 • Nodi cubitales superficiales: 1–2 malé uzliny na pažní fascii vpředu na rozhraní pažní a loketní krajiny; distálně od hiatus basilicus.
 • Nodi cubitales profundi: 1–2 uzliny v hloubce loketní krajiny; vložené do toku hlubokých mízních cév.
 • Nodi lymphatici axillares: cca 40 uzlin, uloženy suprafasciálně, v tukovém vazivu v hloubce axily.
  • Odtok: ve vrcholu axily vzniká pleteň mízních cév (plexus lymphaticus axillaris), ze kterého vzniká truncus subclavius, ústící vlevo do ductus thoracicus, vpravo do ductus lymphaticus dexter
  • Tributární oblast (oblast z níž přitéká lymfa do mízních uzlin): volná HK, hrudní stěna, mléčná žláza, část stěny břišní, lopatková krajina, úseky zad, šíjová krajina.

Axilární uzliny[upravit | editovat zdroj]

 • Nodi brachiales: uložené laterálně, při vasa brachialia
  • odtok: do kraniálnějších uzlin axily
  • tributární oblast: volná horní končetina
 • Nodi interpectorales: uložené na m.serratus anterior – mediálně, ventrálně, nejkraniálnější je uložená na 2.–3.zubu m. serratus ant. = Sorgiusova uzlina (zduří při nádoru mléčné žlázy)
 • Nodi paramammarii et pectorales: uloženy při žláze a při hluboké ploše m. pectoralis major
  • odtok: do kraniálnějších uzlin axily
  • tributární oblast: mamma, přilehlé úseky hrudní a břišní stěny
 • Nodi subscapulares: uložené při m. subscapularis a m. teres major (mediálně, vzadu)
  • odtok: do kraniálnějších uzlin axily
  • tributární oblast: lopatková krajina, přilehlé okrsky zad a šíje
 • Nodi centrales: uložené uprostřed prostoru axily (blíže k m. subscapularis)
  • tributární oblast: eferentní cévy předchozích skupin axilárních uzlin
  • odtok: nodi axillares apicales
 • Nodi apicales: uložené ve vrcholu axily
  • mívají spojky se supraklavikulárními krčními uzlinami
  • tributární oblast: eferentní cévy všech předchozích skupin axilárních uzlin
  • odtok: z eferentních cév vzniká plexus lymphaticus axillaris (podél vasa axillaria) a dále truncus subclavius (podél vasa subclavia)

Mízní cévy dolní končetiny[upravit | editovat zdroj]

Povrchové mízní cévy dolní končetiny[upravit | editovat zdroj]

Sbírají lymfu z celého podkoží dolní končetiny i z periostu kostí (mediální plocha tibie, kotníky). Začínají podél žilních sítí, z nichž vzniká v. saphena magna et parva jako sítě mízní, po bérci a stehnu probíhají ve třech skupinách kolektorů.

Mediální kolektory (10–15 cév) přijímají lymfy z planty a z mediální poloviny hřbetu nohy. Probíhají podél v. saphena magna až na stehno (do oblasti hiatus saphenus), kde vstupují do nodi lymphatici inguinales superficiales.

Laterální kolektory (1–3 cévy) přijímají lymfu z laterodistální části hřbetu nohy a 4. a 5. prstu. Probíhají po laterální ploše bérce do kolenní krajiny, směřují dopředu, mediálně a přidávají se k mediálním kolektorům, se kterými vstupují do nodi lymphatici inguinales superficiales.

Zadní kolektory (2–3 cévy) sbírají lymfu z paty a lateroproximální části hřbetu nohy. Probíhají po zadní straně lýtka podél v.saphena parva do fossa poplitea, kde proráží fascii a vstupují do nodi poplitei, přes které se přidávají k hlubokým mízním cévám.

Hluboké mízní cévy dolní končetiny[upravit | editovat zdroj]

Doprovázejí hluboké kmeny krevních cév až k a. et v. femoralis, podél kterých vstupují do nodi inguinales profundi.

Mízní uzliny dolní končetiny[upravit | editovat zdroj]

 • Nodi poplitei: 2–3 drobné uzliny pod fascií fossa poplitea
  • tributární oblast: okrsek zadních kolektorů, proximolaterální úsek hřbetu nohy, pata, lýtko
  • odtok: s hlubokými cévami do nodi inguinales profundi
  • někdy mohou být předsunuty nekonstantní:
   • Nodus tibialis anterior: před membrana interossea cruris; tributární oblast: oblast zásobená a. tibialis anterior
   • Nodus tibialis posterior: vzadu pod zákolenní jámou; při začátku a. tibialis posterior; tributární oblast: oblast zásobená a. tibialis post.
   • Nodus fibularis: v místě odstupu a. fibularis; tributární oblast: oblast zásobená z a. fibularis
 • Nodi inguinales superficiales: 8–12 povrchových uzlin na fascii v tříselné krajině, v okolí hiatus saphenus, rozděleny do tří skupin:
  • tributární oblast dolní skupiny: povrchové kolektory celé volné dolní končetiny (kromě zadních kolektorů)
  • tributární oblast střední skupiny: kůže v okolí, kůže a podkoží regio glutaea, anální oblast, zevní genitál, urethra, dolní úsek vaginy, obaly skrota (NE mízní cévy varlete – ty jdou do nodi lumbales)
  • tributární oblast horní skupiny: kůže a podkoží přední stěny břišní, fundus a část corpus uteri (podél lig. teres uteri)
  • odtok: zčásti do nodi inguinales profundi, zčásti do nodi iliaci externi pak do nodi iliaci communes, z nich do nodi lumbales a přes truncus lumbalis až do cisterna chyli
 • Nodi inguinales profundi: 2–5 větších uzlin uložených ve fossa iliopectinea, před lacuna vasorum
  • nejkraniálnější je až v lacuna vasorum, mediálně od v. femoralis = tzv. Cloquetova uzlina
  • tributární oblast: část mízy z nodi inguinales superficiales, hluboké mízní cévy DK, mízní cévy z nodi poplitei
  • odtok: do nodi iliaci externi, do nodi iliaci communes, z nich do nodi lumbales a přes truncus lumbalis až do cisterna chyli

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 692 s. ISBN 978-80-247-1132-4.