Mízní kmeny

Z WikiSkript

(přesměrováno z Ductus thoracicus)

Mízní kmeny

Sbírají mízu z celého těla a převádějí ji do krevního oběhu.

 • ductus thoracicus,
 • ductus lymphaticus dexter.

Ductus thoracicus[upravit | editovat zdroj]

Sbírá mízu ze 3/4 těla:

 • z obou dolních končetin,
 • z pánve a břicha,
 • ze stěn a orgánů levé poloviny hrudníku,
 • z levé horní končetiny,
 • z levé poloviny krku.

Má charakter tenkostěnné žíly s chlopněmi. Vzniká pod bránicí v retroperitoneálním prostoru za pravým bokem aorty v úrovni L1 - L2.

 • cisterna chyli – počáteční rozšíření hrudního mízovodu

Ductus thoracicus[upravit | editovat zdroj]

vzniká z:

 1. truncus lumbalis dexter et sinister – z bederních mízních uzlin drénujících dolní končetiny, pánev a většinu stěny břišní dutiny.
 2. trunci intestinales (2–3 kmeny) – z mízních uzlin orgánů peritoneální dutiny.

Bránicí prostupuje skrze hiatus aorticus za pravým bokem aorty. Od úrovně obratle Th3 pokračuje podél levého boku jícnu, dále pokračuje za a. subclavia sinistra, zezadu ji překročí a ústí do místa soutoku v. jugularis interna sinistra s v. subclavia sinistra nazývaného angulus venosus sinister.

Kmeny vlévající se do ductus thoracicus těsně před jeho vyústěním:

 • truncus jugularis sinister – přichází podél v. jugularis interna
  • → míza z levé poloviny hlavy a krku
 • truncus subclavius sinister – přichází podél v. subclavia sinistra
  • → míza z levé horní končetiny
 • truncus bronchomediastinalis sinister
  • → míza ze stěn a orgánů levé poloviny hrudníku

Ductus lymphaticus dexter[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o 1 cm dlouhý kmen na pravé straně na m. scalenus anterior.

Sbírá mízu z:

 • z pravé poloviny hlavy,
 • z pravé horní končetiny,
 • ze stěn a orgánů pravé poloviny hrudníku,
 • z části horní poloviny jater.

Ústí do angulus venosus dexter.

Kmeny vlévající se do ductus lymphaticus dexter těsně před jeho vyústěním:

 • truncus jugularis dexter,
 • truncus subclavius dexter,
 • truncus bronchomediastinalis dexter.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 692 s. ISBN 978-80-247-1132-4.