Hrudní koš

From WikiSkripta

(Redirected from Hrudník)

Hrudní koš (také hrudník), latinsky thorax.

Kost hrudní

hrudní koš je ochranou některých orgánů


Sternum
Hrudní kost
Přední strana sterna a chrupavky připojující žebra ke sternu
Přední strana sterna a chrupavky připojující žebra ke sternu
TA A02.3.03.001
Artikulující kosti clavicula, žebra
Typ artikulace synchondrosis costae primae, symphysis manubriosternalis et xiphosternalis

Sternum (kost hrudní) je plochá nepárová kost, která se nachází na přední straně hrudníku. Je skloubena s klíčními kostmi a horními sedmi páry žeber(costae verae).

Sternum má 3 složky

 • manubrium sternirukojeť kosti hrudní, širší část, na které se nachází kloubní plochy pro spojení s klíčními kostmi a prvním párem žeber;
 • corpus sternitělo kosti hrudní, chrupavkou se spojuje s manubrium, obsahuje jamky pro skloubení s 3.–7. žebrem;
 • processus xiphoideus – je variabilní mečovitý výběžek.

Pohlavní rozdíly ve tvaru sterna spočívají hlavně v proporcích délky těla sterna vůči manubriu. U žen je tělo kosti hrudní většinou kratší.

Žebra

Costa I.
Costa II.
Hrudní koš.
RTG hrudníku; žebra zvýrazněna.

Žebra neboli costae se označují podle pořadí číslicemi. V latinském názvosloví se používají číslice římské costa I–XII. V českém označení se používají číslice arabské 1.–12. žebro. Na každém žebru popisujeme několik částí:

 1. caput costae – hlavice žebra,
 2. collum costae – krček žebra,
 3. corpus costae – tělo žebra,
 4. tuberculum costae – hrbolek žebra.

Na kostěné hlavní části žebra – os costae se nacházejí:

 1. sulcus costae – mělký žlábek na dolní straně,
 2. crista costae – dolní hrana žebra,
 3. angulus costae – zakřivení žebra.

Facies articularis na žebru

 • Facies articularis capitis costae – je kloubní ploška na hlavici žebra, u II.–IX. žebra je rozdělena crista capitis costae na dvě plošky, protože tato žebra jsou spojena se dvěma sousedícími obratli.
 • Facies articularis tuberculi costae – tato ploška na hrbolku žebra se spojuje s příčným výběžkem obratle.
 • Volné konce žeberních chrupavek – plošky, které spojují žebro s hrudní kostí a nebo s předchozím žebrem.

Typy žeber

 • Costae verae – jsou žebra pravá, prvních 7 párů. Tato žebra jsou vpředu přímo skloubena s hrudní kostí pomocí jejich chrupavky.
 • Costae spuriae – jsou žebra nepravá, 8.–10. pár. Tato žebra jsou skloubena svými chrupavkami s chrupavkami předchozích žeber.
 • Costae fluctuantes – jsou žebra volná. Je to 11. a 12. pár. Tato žebra končí volně ve svalech břišní stěny.

Tvarové odlišnosti žeber

Některá žebra se liší od všeobecného tvaru.

 • Costa I. – na prvním žebru se nachází otisk podklíčkové tepnysulcus arteriae subclaviae a drsnatina pro úpon svalu – tuberculum musculi scaleni anterioris a drsnatina pro musculus scalenus medius.
 • Costa II. – drsnatina pro musculus scalenus posterior a tuberositas musculi serrati anterioris.
 • Costa XI. et XII. – jsou málo zakřivená a chybí jim tuberculum.

Spojení na hrudníku

Hrudník obsahuje soubor spojení:

 1. articulationes costovertebrales – spojují žebra s páteří, jsou dvojí:
  1. articulationes capitum costarum – spojují hlavice žeber s obratlovými těly,
  2. articulationes costotransversariae – spojují hrbolky žeber s příčnými výběžky obratlů;
 2. articulationes sternocostales – skloubení předních konců pravých žeber s hrudní kostí;
Spojení na hrudníku - animace
 1. articulationes costochondrales – skloubení předních konců nepravých žeber s chrupavkami předchozích pravých žeber;
 2. articulationes interchondrales – spojení žeberních chrupavek navzájem;
 3. ligamenta – upevňují předchozí skloubení.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. sv. 1. s. 516. ISBN 80-7169-970-5.