Spojení na hrudníku

From WikiSkripta

Hrudník obsahuje soubor spojení:

  1. articulationes costovertebrales – spojují žebra s páteří, jsou dvojí:
    1. articulationes capitum costarum – spojují hlavice žeber s obratlovými těly,
    2. articulationes costotransversariae – spojují hrbolky žeber s příčnými výběžky obratlů;
  2. articulationes sternocostales – skloubení předních konců pravých žeber s hrudní kostí;
Spojení na hrudníku - animace
  1. articulationes costochondrales – skloubení předních konců nepravých žeber s chrupavkami předchozích pravých žeber;
  2. articulationes interchondrales – spojení žeberních chrupavek navzájem;
  3. ligamenta – upevňují předchozí skloubení.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. ISBN 978-80-7169-970-5.