Regio cubitalis

Z WikiSkript

regio cubitalis
loketní krajina
žíly ve fossa cubitalis
žíly ve fossa cubitalis
Ohraničení mediálně caput communae ulnare
Ohraničení laterálně úpon m. biceps brachii, m. brachioradialis
Ohraničení proximálně úpon m. biceps brachii
Ohraničení distálně caput communae ulnare, m. brachioradialis
Obsah nn. cutanei antebrachii medialis et lateralis, n. medianus, n. radialis, n. ulnaris, v. cephalica, v. basilica, v. mediana cubiti, vasa brachialia, a. ulnaris, a. radialis, m. anconeus, tendo m. tricipitis brachii

Regio cubitalis, loketní krajina, je topografická krajina vymezená rovinami procházejícími tři prsty nad a pod epikondyly humeru. Nacházejí se zde tři svalové valy – horním val (m. biceps brachii a jeho úponová šlacha) a dva postranní valy (svaly začínající v oblasti epikondylů). Tato krajina se dále dělí na regio cubitalis anterior a regio cubitalis posterior.

Ohraničení[upravit | editovat zdroj]

 • proximálně a laterálně: úpon m. biceps brachii;
 • distálně a mediálně: caput communae ulnare;
 • distálně a laterálně: m. brachioradialis;
 • dno: m. brachialis.

Regio cubitalis anterior[upravit | editovat zdroj]

V přední části loketního kloubu je výraznou strukturou fossa cubitalis, mělká jamka, jež vymezuje přibližně trojúhelníkový prostor.

Struktury[upravit | editovat zdroj]

 • Cévy :
  • v. cephalica (v podkoží);
  • v. basilica (v podkoží);
  • v. mediana cubiti (variabilní; spojuje v. cephalica a v. basilica);
  • vasa brachialia (probíhá ve vlastní fossa cubitalis);
  • a. brachialis (uložena pod aponeurosis m. bicipitis brachii; podbíhá lacertus fibrosus a distálně od něj se dělí v a. ulnaris et a. radialis);
  • a. ulnaris (podbíhá m. pronator teres a pak běží mezi m. flexor digitorum profundus a m. flexor carpi ulnaris);
  • a. radialis (spolu s a. ulnaris vytváří rete articulare cubiti; prochází mezi m. pronator teres a m. brachioradialis).
 • Nervy:
 • fascie přední loketní krajiny (zesílena v oblasti úponu lacertus fibrosus).

Regio cubitalis posterior[upravit | editovat zdroj]

Výraznými prvky zadní loketní krajiny, které jsou zároveň hmatatelné, představují mediální a laterální epikondyl humeru a olecranon ulnae mezi nimi. Další hmatnou strukturou je štěrbina radiohumerálního kloubu. Kůže v této krajině je silnější v porovnání s přední stranou. Podkožní vazivo je řídké.

Struktury[upravit | editovat zdroj]

 • bursa subcutanea olecrani;
 • n. ulnaris (ve žlábku za mediálním epikondylem; pokračuje na předloktí mezi hlavami m. flexor carpi ulnaris);
 • šlacha m. triceps brachii (úpon na olecranonu);
 • m. anconeus;
 • dorzální strana kloubního pouzdra.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

 • HOLEK, Martin. Topografie horní a dolní končetiny : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál 3. lékařské fakulty UK [online], ©2010. Poslední revize 23.11.2011, [cit. 26.11.2011]. ISSN 1804-3143. <http://portal.lf3.cuni.cz/clanky.php?aid=49>.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie, 5.Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. s. 96. ISBN 978-80-7262-179-8.
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie, 5.Anatomie krajin těla. 2. vydání. Praha : Galén, 2002. 119 s. ISBN 80-7262-179-3.