Nervus ulnaris

From WikiSkripta

Nervus ulnaris
TA A14.2.02.001
Odstup z plexus brachialis
Pokračuje z fasciculus medialis
Větve rr. musculares, r. cutaneus palmaris, r. dorsalis n. ulnaris, r. palmaris n. ulnaris, r. superficialis, r. profundus
Obraz obrny obrna n. ulnaris
 • probíhá zprvu spolu s n. medianus a a. brachialis podél vnitřního okraje paže
 • uložen mediálně od arterie
 • v polovině paže prostupuje skrze septum intermusculare brachii mediale a běží k zadní straně mediálního epikondylu humeru
 • v sulcus n. ulnaris uložen povrchně, kryt kůží a raménkem lig. collaterale mediale – je jím fixován v kostěném žlábku (vzhledem k povrchní poloze je snadno zranitelný – brňavka)
 • distálněji vstupuje spolu s a. ulnaris mezi obě hlavy m. flexor carpi ulnaris a sestupuje ventrální stranou předloktí, mezi m. flexor carpi ulnaris a m. flexor digitorum profundus směrem do dlaně
 • do dlaně vstupuje nad retinaculum flexorum, radiálně od os pisiforme
 • konečné větveramus superficialis a ramus profundus

Větve na předloktí[edit | edit source]

 • Rami musculares – pro m. flexor carpi ulnaris a pro ulnární polovinu m. flexor digitorum profundus (část svalu pro 4. a 5. prst).
 • Ramus cutaneus palmaris
 • Ramus dorsalis n. ulnaris – odstupuje v distální třetině předloktí, otáčí se okolo ulny na dorsální stranu předloktí, proráží fascii, inervuje: kůži ulnární poloviny hřbetu ruky a kůži 5., 4. a ulnární poloviny 3. prstu (s výjimkou nehtového článku – inervován z n. medianus)
 • Ramus palmaris n. ulnaris – inervuje kůži ulnární poloviny karpální krajiny a zasahuje až do hypothenaru a dlaně
 • Ramus superficialis – běží po svalech hypothenaru, podbíhá a inervuje m. palmaris brevis, konečné větve inervují kůži ulnární části dlaně, 5. prst a ulnární polovinu 4. prstu – n. digitalis palmaris communis IV a 3. prst nn. digitales palmares proprii
 • Ramus profundus – proráží začátky svalů hypothenaru do středního palmárního prostoru, obloučkovitě probíhá spolu s arteriálním arcus palmaris profundus zavzat do fascia interossea palmaris, větvičky pro svaly hypothenaru, pro mm. lumbricales (III., IV.), pro všechny mm. interossei, pro m. adductor pollicis a pro caput profundum m. flexoris pollicis brevis


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2002. 542 s. sv. 3. ISBN 80-8063-048-8.