Obrna nervus ulnaris

From WikiSkripta

Příčinou obrny nervus ulnaris je nejčastěji jeho poškození. Dochází k němu v několika typických místech.

Místa poškození[edit | edit source]

Průběh nervu

Nervus ulnaris prochází několika úžinami.

 1. V místě septum intermusculare brachii mediale, kam vstupuje ze sulcus bicipitalis medialis.
 2. Za mediálním epikondylem humeru prochází v sulcus nervi ulnaris.
 3. V canalis cubitalis – kanálek mezi olekranem a začátkem m. flexor carpi ulnaris.
 4. V ulnárním tunelu (Guyonův kanál na ruce).
Ke zranění nervus ulnaris dochází nejčastěji při řezném poranění na volární straně zápěstí, kde je nerv uložen povrchově.
Typické postavení ruky při obrně n. ulnaris, (extenze), tzv. drápovitá ruka
Senzitivní inervace n. ulnaris

Obraz obrny[edit | edit source]

 • Neschopnost flexe IV.–V. prstu v metakarpofalangeálních kloubech (mm. interossei).
 • Neschopnost addukce a abdukce IV.–V. prstu (mm. interossei).
 • Neschopnost flexe v distálním interfalangeálním kloubu IV. a V. prstu (m. flexor digitorum profundus).
 • Vázne addukce palce – novinový příznak.
 • Drápovitá ruka – metakarpofalangeální klouby extendovány (převaha extensorů), interfalangeání klouby ve flexi (převaha flexorů), palec abdukován.
 • Poruchy sensitivity v inervační oblasti.

Příčiny obrny[edit | edit source]

 1. Syndrom kubitálního tunelu – chronické mikrotraumatizace při námaze v lokti.
 2. Komprese v Guyonově kanálu – hlavně motorické postižení, hypothenar bývá ušetřen; dominuje atrofie I. interosseu.
 3. Chronické kompresivní syndromy – revmatologická onemocnění, artrotické defigurace, zevní komprese při opírání o podložku (např.: brusiči skla).
 4. Léze v oblasti axily – velice vzácná (např.: komprese vysokými berlemi).
 5. Trauma – zlomeniny v oblasti lokte (např.: luxace a dislokované fraktury), řezná poranění v oblasti zápěstí.
 6. Tumory měkkých tkání – lipom, fibrom.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK, et al. Klinická neurologie :  část speciální. II. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-389-9.