Musculi interossei manus

From WikiSkripta

musculi interossei palmares
musculi interossei palmares
musculi interossei palmares
TA AA04.6.02.067
Funkce svírají 2., 4. a 5. prst ke třetímu prstu. Svírají vějíř prstů.
Inervace nervus ulnaris (ramus profundus).
Začátek začínají na bázích 2., 4. a 5. metakarpu vždy na stranách přivrácených k ose jdoucí třetím prstem.
Úpon upínají se jednak na báze prvních falang, jednak do dolní aponeurosy prstů (2., 4. a 5. prstu).
musculi interossei dorsales
musculi interossei dorsales
musculi interossei dorsales
TA AA04.6.02.066
Funkce odklánějí 2. a 4. prst od třetího prstu. Rozvíjejí vějíř prstů.
Začátek začínají dvojitě, tedy jako zpeřené svaly jdoucí vždy od dvou k sobě přivrácených stran sousedních metakarpů.
Úpon upínají se na báze prvních falang a na dorsální aponeurosu 2.–4. prstu.

Musculi interossei bychom našli uložené v prostorách mezi metakarpy, v spatia interossea metacarpi. Jsou rozděleny ve dvě vrstvy:

 • musculi interossei palmares (I.–III.);
 • musculi interossei dorsales (I.–IV.).

Musculi interossei palmares[edit | edit source]

Jedná se o tři palmární svaly (I.–III.). Vzhledem k ose, vedené třetím prstem leží na stranách přivrácených ke třetímu prstu. Třetí prst nemá palmární svaly.

Začátek:

 • začínají na bázích 2., 4. a 5. metakarpu vždy na stranách přivrácených k ose jdoucí třetím prstem.[1]

Úpon:

 • upínají se jednak na báze prvních falang, jednak do dolní aponeurosy prstů (2., 4. a 5. prstu).

Inervace:

Funkce:

 • svírají 2., 4. a 5. prst ke třetímu prstu. Svírají vějíř prstů.


Musculi interossei dorsales[edit | edit source]

Jedná se o čtyři dorsální svaly (I.–IV). Průběh svalů míří k ose jdoucí třetím prstem. Na třetí prst se (II. a III.) upínají z obou stran. Třetí prst má tedy dva mm. interossei dorsales. Zatímco na druhém prstu je musculus interosseus dorsalis pouze ze strany radiální, na čtvrtém prstu jen na straně ulnární. Mezi hlavami mm. interosseus dorsalis I. prochází do dlaně a. radialis.

Začátek:

 • začínají dvojitě, tedy jako zpeřené svaly jdoucí vždy od dvou k sobě přivrácených stran sousedních metakarpů.

Úpon:

 • upínají se na báze prvních falang a na dorsální aponeurosu 2.–4. prstu.

Inervace:

Funkce:

 • odklánějí 2. a 4. prst od třetího prstu. Rozvíjejí vějíř prstů.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. PETROVICKÝ, Pavel. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I.. 1. vydání. Praha : Osveta, 2001. 560 s. ISBN 80-8063-046-1.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
 • PETROVICKÝ, Pavel. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I.. 1. vydání. Praha : Osveta, 2001. 560 s. ISBN 80-8063-046-1.