Musculus supraspinatus

From WikiSkripta


musculus supraspinatus
sval nadhřebenový
musculus supraspinatus
musculus supraspinatus
TA A04.6.02.006
Funkce zevní rotace končetiny, abdukce paže
Inervace nervus suprascapularis
Začátek fossa supraspinata scapulae
Úpon tuberculum majus humeri

Začátek: fossa supraspinata scapulae.

Úpon: tuberculum majus humeri.

Inervace: nervus suprascapularis (C5).

Funkce: zevní rotace končetiny, pomocný sval při abdukci paže.

Cévní zásobení: a. suprascapularis


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.