Musculus pronator quadratus

From WikiSkripta


musculus pronator quadratus
pronující sval čtyřhranný
musculus pronator quadratus
musculus pronator quadratus
TA A04.6.02.038
Funkce pronace předloktí
Inervace nervus medianus
Začátek margo anterior, distální čtvrtina ulny
Úpon palmární strana radia
Antagonista musculus brachioradialis

Začátek: margo anterior a přední strana distální čtvrtiny ulny.

Úpon: palmární strana radia (rozsah stejný jako začátek svalu, jen o něco distálněji).

Inervace: nervus medianus (C7 a Th1).

Funkce: pronace předloktí.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

= Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.