Musculus coracobrachialis

From WikiSkripta

musculus coracobrachialis
vnitřní sval pažní, sval hákový
Musculus coracobrachialis
Musculus coracobrachialis
TA A04.6.02.017
Funkce pomocná addukce a pomocná ventrální flexe ramenního kloubu
Inervace n. musculocutaneus
Začátek processus coracoideus scapulae
Úpon v pokračování crista tuberculi minoris humeri

Začátek: processus coracoideus scapulae.

Úpon: v pokračování crista tuberculi minoris humeri.

Inervace: n. musculocutaneus (C6 a C7).

Funkce: pomocná addukce a pomocná ventrální flexe ramenního kloubu.

Krvení: a. circumflexa humeri cranialis


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.