Musculus pronator teres

From WikiSkripta

musculus pronator teres
pronující sval oblý
musculus pronator teres
musculus pronator teres
TA A04.6.02.025
Funkce pronace předloktí
Inervace nervus medianus
Začátek crista supraepicondylaris medialis, processus coronoideus ulnae
Úpon zevní okraj radia
Antagonista musculus brachioradialis

Začátek:

  • caput humerale: Epicondylus medialis.
  • caput ulnare: Processus coronoideus ulnae.

Úpon: Zevní okraj radia.

Inervace: Nervus medianus.

Funkce: Pronace předloktí.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3.. vydání. Praha : Grada, 2011. 552 s. s. 436. ISBN 978-80-247-3817-8.