Musculus supinator

From WikiSkripta

musculus supinator
sval supinující
musculus supinator
musculus supinator
TA A04.6.02.048
Funkce supinace radia
Inervace nervus radialis
Začátek epicondylus lateralis humeri; ligamentum collaterale radiale; ligamentum anulare radii; ulna
Úpon přední plocha radia

Začátek:

  • epicondylus lateralis humeri;
  • ligamentum collaterale radiale;
  • ligamentum anulare radii;
  • část ulny.

Úpon: přední plocha radia (proximálně a laterálně od tuberositas pronatoria).

Inervace: nervus radialis (ramus profundus).

Funkce: supinace předloktí.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.