Musculus teres major

From WikiSkripta

musculus teres major
velký sval oblý
musculus teres major
musculus teres major
TA A04.6.02.011
Funkce vnitřní rotace, pomocný sval při addukci paže
Inervace nervus subscapularis
Začátek margo lateralis et angulus inferior scapulae
Úpon crista tuberculi minoris

Začátek: margo lateralis et angulus inferior scapulae.

Úpon: crista tuberculi minoris.

Inervace: nervus subscapularis (C6).

Funkce: vnitřní rotace, pomocný sval při addukci paže.

Cévní zásobení: a. subscapularis


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.