Musculus biceps brachii

From WikiSkripta

musculus biceps brachii
dvojhlavý sval pažní
musculus biceps brachii
musculus biceps brachii
TA A04.6.02.013
Funkce flexe + supinace v kloubu loketním; abdukce v kloubu ramenním; ventrální flexe + pomocná addukce v art. humeri
Inervace nervus musculocutaneus
Začátek tuberculum supraglenoidale, processus coracoideus
Úpon tuberositas radii, aponeurosis musculi bicipitis brachii (lacertus fibrosus)
Antagonista musculus triceps brachii


Začátek:

  • caput longumtuberculum supraglenoidale scapulae;
  • caput breveprocessus coracoideus scapulae.

Úpon: tuberositas radii (hlavní šlacha), vedlejší šlacha – aponeurosis musculi bicipitis brachii (lacertus fibrosus).

Inervace: nervus musculocutaneus (C5 a C6).

Funkce: v kloubu loketním celý sval ohýbá a supinuje; v kloubu ramennímdlouhá hlava pomáhá při abdukci; krátká hlava pomáhá při addukci a ventrální flexi.

Cévní zásobení: a. brachialis


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.