Musculus flexor pollicis longus

From WikiSkripta

musculus flexor pollicis longus
dlouhý ohýbač palce
musculus flexor pollicis longus
musculus flexor pollicis longus
TA A04.6.02.037
Funkce flexe v interfalangovém kloubu palce
Inervace nervus medianus
Začátek přední plocha radia
Úpon baze koncového článku palce
Antagonista musculus extensor pollicis longus

Začátek: přední plocha radia.

Úpon: baze koncového článku palce.

Inervace: nervus medianus (C6 a C7).

Funkce: flexe v interfalangovém kloubu palce.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.