Musculus brachialis

From WikiSkripta

musculus brachialis
hluboký sval pažní
musculus brachialis
musculus brachialis
TA A04.6.02.018
Funkce flexe v loketním kloubu
Inervace n. musculocutaneus
Začátek přední plocha humeru
Úpon tuberositas ulnae

Musculus brachialis patří do přední skupiny svalů paže. Velká část jeho průběhu je krytá bicepsem, který přes něj přebíhá.

Začátek: přední plocha humeru, od úponu m. deltoideus až k loketnímu kloubu.

Úpon: Tuberositas ulnae na proc. coronoideus ulnae.

Inervace: n. musculocutaneus (C5 a C6).

Funkce: flexe v loketním kloubu.

Cévní zásobení: a. brachialis

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. 3. vydání. Grada Publishing, a.s., 2011. 287 s. ISBN 9788024738178.