Musculus extensor carpi radialis longus

From WikiSkripta


musculus extensor carpi radialis longus
dlouhý zevní natahovač zápěstí
musculus extensor carpi radialis longus
musculus extensor carpi radialis longus
TA A04.6.02.040
Funkce extense a radiální dukce zápěstí
Inervace nervus radialis
Začátek crista supracondylaris lateralis humeri
Úpon baze 2. metakarpu

Začátek: crista supracondylaris lateralis humeri.

Úpon: baze 2. metakarpu.

Inervace: nervus radialis (ramus superficialis).

Funkce: extense a radiální dukce zápěstí.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.