Musculus flexor pollicis brevis

From WikiSkripta

musculus flexor pollicis brevis
krátký ohýbač palce
musculus flexor pollicis brevis
musculus flexor pollicis brevis
TA A04.6.02.055
Funkce flexe metakarpofalangového kloubu palce; částečná abdukce palce; částečná opozice palce
Inervace nervus medianus,nervus ulnaris
Začátek retinaculum musculorum flexorum a tuberculum ossis trapezii; karpální kosti
Úpon baze proximálního článku palce, sezamská kůstka palce (radiální)
Antagonista musculus flexor pollicis brevis

Musculus flexor pollicis brevis má dvě hlavy: caput superficiale a caput profundum.

Začátek:

Úpon:

  • laterální baze proximálního článku palce;
  • sezamská kůstka palce (radiální).

Inervace:

Funkce:

  • flexe metakarpofalangového kloubu palce;
  • částečná abdukce palce;
  • částečná opozice palce.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.