Carpus

Z WikiSkript

Zápěstní kosti (ossa carpi) tvoří dvě řady drobných kůstek, každá řada po čtyřech:

  • proximální řada – (mediolaterálně, ulnoradiálně) os pisiforme, triquetrum, lunatum, scaphoideum;
  • distální řada – (mediolaterálně, ulnoradiálně) os hamatum, capitatum, trapezoideum, trapezium.

Proximální řada se účastní radioulnárního skloubení. Na distální nasedají ossa metacarpi (záprstní kosti).

Karpální kosti vytváří kostěný podklad karpálního tunelu, kterým prochází šlachy m. flexos digitorum superficialis et profundus a nervus medianus, který zde bývá často utlačován (syndrom karpálního tunelu).

Proximální řada[upravit | editovat zdroj]

Os pisiforme[upravit | editovat zdroj]

Hrášková kost. Má tvar i velikost hrachového zrna. Vyvíjí se jako sezamská kůstka ve šlaše ulnárního flexoru zápěstí.

Os triquetrum[upravit | editovat zdroj]

Trojhranná kost. Má tvar nepravidelného čtyřstěnu.

Os lunatum[upravit | editovat zdroj]

Měsíčková kost. Její tvar připomíná půlměsíc.

Os scaphoideum[upravit | editovat zdroj]

Člunkovitá kost (neplést s os naviculare na tarsu). Její tvar vzdáleně připomíná loďku, prohlubeň je obrácena mediálně. Je největší kostí proximální řady. Nese tuberculum ossis scaphoidei. (bohužel na anglické verzi obrázku je právě zmíněná chyba - naviculare x scaphoideum)

Distální řada[upravit | editovat zdroj]

Os hamatum[upravit | editovat zdroj]

Hákovitá kost. Má trojúhelníkovitý tvar. Výrazně z ní vystupuje hamulus ossis hamati (háček).

Os capitatum[upravit | editovat zdroj]

Hlavatá kost. Největší karpální kost. Proximálně směřující část se nazývá caput ossis capitati a zapadá do proximální řady mezi os lunatum a os scaphoideum.

Os trapezoideum/Os multangulum minus[upravit | editovat zdroj]

Malá kost mnohohranná, neboli šátečkovitá. Tvarově připomíná písmeno L (botička), v sagitálním průřezu má tvar pyramidy obrácené základnou na dorsum manus.

Os trapezium/Os multangulum majus[upravit | editovat zdroj]

Velká kost mnohohranná. Má podobný tvar, jako os trapezoideum, je ale větší. Laterodorsálně je nápadná sedlovitá plocha pro skloubení s první (palcovou) metakarpální kostí.

Osifikace[upravit | editovat zdroj]

Karpální kůstky osifikují až postnatálně v tomto pořadí (v závorce přibližný čas osifikace):

os capitatum (2. m), hamatum (3. m), triquetrum (3. r), lunatum (4. r), scaphoideum (5. r), trapezium (5. r), trapezoideum (6. r), pisiforme (7.–13. r).

Osifikace karpálních kůstek je dobrým ukazatelem tělesné vyspělosti dítěte.

Obrázky[upravit | editovat zdroj]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.