Scapula

Z WikiSkript

Scapula
lopatka
Lopatka z přední strany
Lopatka z přední strany
TA A02.4.01.001
Artikulující kosti humerus, clavicula
Typ artikulace kulový volný kloub v articulatio humeri, plochý kloub v articulatio acromioclaviculare
Osifikace chondrogenní


Lopatka z přední strany, s popisky
Lopatka zezadu, s popisky

Lopatka (scapula) je plochá trojúhelníkovitá kost. Nachází se v úrovni 2. až 7. žebra. Přestože nemá přímé kostní spojení s trupem, je díky svalům hrudníku (svalovému korzetu) přidržována na svém místě. Účastní se některých pohybů horní končetiny, především abdukce nad 90°.

Její tři okraje se označují:

  • margo medialis − mediální okraj, rovnoběžný s podélnou osou páteře;
  • margo lateralis − šikmý, kraniálním směrem se odchyluje laterálně;
  • margo superior − horní rovnoběžný okraj.

Tyto tři okraje se stýkají ve třech úhlech:

  • angulus superior − styk margo superior a medialis;
  • angulus inferior − styk margo medialis a lateralis;
  • angulus lateralis − styk margo lateralis a superior.

Dorzální strana Na dorzální straně (facies posterior) vybíhá hřeben (spina scapulae), který se na laterálním okraji lopatky odděluje a vybíhá v acromion (nadpažek). Hřeben rozděluje lopatku v první čtvrtině margo medialis a směřuje k angulus lateralis. Nad a pod hřebenem vznikají dvě jámy (fossa supraspinata et infraspinata), ve kterých jsou uloženy svaly ramenního pletence (z nich jsou klinicky nejvýznamější svaly rotátorové manžety). Z horního okraje vyčnívá zobcovitý výběžek (processus coracoideus). Ventrální strana Ventrální plocha lopatky (facies costalis) je mírně vyhloubena ve fossa subscapularis, ve které začíná musculus subscapularis. Laterální strana Na laterálním úhlu se nachází kloubní jamka ramenního kloubu, cavitas glenoidalis. Z laterálního pohledu má tvar mělké oválné mističky. Acromion a processus coracoideus ji kraniálně „zastřešují“, čímž vytváří kostěnou část fornix humeri.

Nad a pod cavitas glenoidalis se nachází drobné hrbolky pro začátky svalů:

  • tuberculum supraglenoidale − na horní části jamky, zde se upíná dlouhá hlava bicepsu;
  • tuberculum infraglenoidale − pod dolním okrajem jamky, začíná zde dlouhá hlava tricepsu.

Osifikace[upravit | editovat zdroj]

Osifikace lopatky začíná asi v 8. týdnu těhotenství, postupně vznikají další osifikační centra v processus coracoideus, acromionu a fossa glenoidalis. Od 14. do 20. roku dochází ke srůstům jednotlivých osifikačních center.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.