Rotátorová manžeta

From WikiSkripta

Svaly rotátorové manžety – úpony na humerus

Rotátorová manžeta je velmi složitá anatomická struktura zajišťující maximální možnou koaptaci kloubních ploch ramenního kloubu jak ve statické pozici, tak při dynamickém procesu. Jejím účelem je zajišťovat co nejvýhodnější postavení hlavice a glenoidu, čímž je kloub dostatečně centrován. Tato ideální pozice chránění měkké struktury kloubu před poškozením.

Složení rotátorové manžety[edit | edit source]

Rotátorová manžeta je složena z:

V některé literatuře je možno nalézt, že rotátorová manžeta je navíc tvořena šlachami caput longum m. bicipitis brachii a caput longum m. tricipitis brachii. Toto tvrzení je však nepřesné, jelikož zmíněné struktury mohou pomáhat stabilizovat ramenní kloub (především v abdukci a zevní rotaci), nicméně nesouvisí přímo s rotátorovou manžetou a při nulovém postavení horní končetiny mají naopak tendenci subluxační (kraniálním směrem).

Poškození rotátorové manžety[edit | edit source]

Nejčastějšími poškozeními související s rotátorovou manžetou je:

  • impingement syndrom,
  • subakromiální burzitida,
  • kalcifikace šlach rotátorové manžety a m. biceps brachii (caput longum),
  • parciální či totální ruptura šlach rotátorové manžety.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír, et al. Anatomie 1. 2., uprav. a dopl. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : Obecná anatomie a pohybový systém. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 159 s. ISBN 80-7262-111-4.