Articulatio humeri

From WikiSkripta

articulatio humeri
ramenní kloub
Kloubní pouzdro ramenního kloubu
Kloubní pouzdro ramenního kloubu
TA A03.5.08.001
Typ kloubu volný kulovitý
Kloubní plochy caput humeri, cavitas glenoidalis scapulae
Kloubní pouzdro začátek na labrum glenoidale, úpon na collum anatomicum, na vnitřní straně na collum chirurgicum
Vazy ligamentum coracohumerale, ligamentum glenohumerale, ligamentum coracoacromiale, šlachy m. subscapularis, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor
Pohyby a rozsah ventrální flexe 80°; dorsální flexe (extense), abdukce do horizontály, addukce, rotace 90°, kombinací je cirkumdukce

Ramenní kloub, articulatio humeri, je nejpohyblivějším kloubem v lidském těle.

Typ kloubu[edit | edit source]

Jedná se o volný kulovitý kloub.

Kloubní plochy[edit | edit source]

Hlavice – caput humeri – rozsahem větší než jamka.

Jamka – cavitas glenoidalis scapulae – rozšířená a prohloubená o labrum glenoidale.

Kloubní pouzdro[edit | edit source]

Kloubní pouzdro začíná po obvodu jamky a na lopatce se upíná při zevním obvodu labrum glenoidale. Úponové místo na humeru představuje collum anatomicum, ale na vnitřní straně sestupuje níže, na collum chirurgicum a skládá se v řasy. Toto relativně volné pouzdro umožňuje vysokou pohyblivost kloubu. Na ventrální straně se z pouzdra vychlipuje synoviální membrána do sulcus intertubercularis, a tak vytváří synoviální pochvu pro šlachu musculi bicipitis brachii.

Fossa glenoidalis dx
Kloubní pouzdro zepředu

Zesílení kloubu[edit | edit source]

Pouzdro ramenního kloubu je zesíleno kloubními vazy a šlachami kolemjdoucích svalů.

Kloubní vazy:

  • ligamentum coracohumerale – vpředu;
  • ligamentum glenohumerale – 3 ligamenta uložená ventrálně ve vnitřní stěně pouzdra;
  • ligamentum coracoacromiale – (fornix humeri) - rozepjato horizontálně nad kloubem.

Šlachy kolemjdoucích svalů:

Tyto čtyři svaly zesilující pouzdro kloubu se klinicky označují jako svaly rotátorové manžety. Uvnitř kloubu probíhá od tuberculum supraglenodiale lopatky do sulcus intertubercularis začátek dlouhé hlavy m. biceps brachii.

Bursae synoviales[edit | edit source]

V místech tlaku a tření, mezi kloubním pouzdrem a svaly, jsou uloženy tíhové váčky, bursae synoviales: bursa subtendinea musculi subscapularis, bursa subcoracoidea, bursa subdeltoidea, bursa subacromialis a další.

Pohyby[edit | edit source]

Articulatio humeri je nejpohyblivějším kloubem člověka a pohyby jsou možné ve všech směrech.
Jedná se o:

  • ventrální flexe = přepažení, do 80°;
  • dorsální flexe = extense, zapažení;
  • abdukce = upažení, možná do horizontály (pak humerus narazí na lig. coracoacromiale);
  • addukce = připažení;
  • rotace = kolem podélné osy spojující caput a capitulum humeri, rozsah asi 90°.

Kombinací těchto pohybů je cirkumdukce. Pohyby articulatio humeri jsou sdruženy i s pohyby okolních kloubů (art. acromioclavicularis, art. sternoclavicularis) a s pohybem lopatky.

Střední poloha[edit | edit source]

Střední poloha ramenního kloubu je mírná abdukce a flexe.

Cévy a nervy ramenního kloubu[edit | edit source]

Tepny

Přicházejí z periarteriální cévní sítě, do které vstupují větve z a. axillaris (a. thoracoacromialis, a. circumflexa scapulae, a. circumflexa humeri posterior a a. circumflexa humeri anterior).

Žíly

Žíly odcházejí podél přívodných arterií.

Nervy

Přicházejí z n. suprascapularis, z nn. subscapulares a z n. axillaris.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír, et al. Anatomie 1. 2., uprav. a dopl. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : Obecná anatomie a pohybový systém. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 159 s. ISBN 80-7262-111-4.