Zlomeniny hlavice humeru

Z WikiSkript

Schéma lomných linií humeru:
1. odlomení velkého tubercula
2. odlomení malého tubercula
3. anatomický krček
4. chirurgický krček

Zlomenina hlavice pažní kosti se vyskytuje nejčastěji u starších nemocných (u mladých se spíše luxuje ramenní kloub, u dětí je to spíše epifyseolysa hlavice).

Humerus fracture 1300273.JPG

AO klasifikace[upravit | editovat zdroj]

A – extraartikulární dvouúlomkové

B – extraartikulární tříúlomkové

C – intraartikulární

Klasifikace dle Neera[upravit | editovat zdroj]

Neerova klasifikace
podle počtu úlomků

odpovídají 4 anatomickým zónám

 • hlavice
 • velký hrbolek
 • malý hrbolek
 • diafysa
podle jejich dislokace

tj. posun nad 1 cm nebo odklon nad 45°

 • I – bez dislokace (jakýkoli počet úlomků)
 • II – dvouúlomkové s dislokací
 • III – tříúlomkové s dislokací
 • IV – čtyřúlomkové s dislokací

Klasifikace podle Zemana[upravit | editovat zdroj]

 • zlomenina anatomického krčku
 • zlomenina chirurgického krčku
 • zlomenina tuberculum majus
 • zlomenina tuberculum minus
 • luxační zlomeniny přední
 • luxační zlomeniny zadní
podle dislokace fragmentu
 • zlomenina addukční nebo abdukční
dislokované fragmenty

Při odlomení obou hrbolků se zlomeninou krčku je hlavice ohrožena avaskulární nekrózou (obecně ohrožení hlavice při intraartikulárních zlomeninách, které mají horší prognózu než extraartikulární)

Klinický obraz a diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • změny konfigurace ramene, otok, antalgické držení, omezený pohyb, krepitace úlomků, sběhlé hematomy, u luxačních zlomenin prázdná jamka ramenního kloubu
Diagnostika

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Konzervativní (především u typu A)[upravit | editovat zdroj]

 • nedislokované, dislokované po repozici stabilní
 • imobilizace v abdukci na 3–4 týdny (Desaultův obvaz s vypodložením axily, abdukční dlaha – 30° předpažení a 60° abdukce, visací sádra, šátkový závěs)
 • časná rehabilitace

Operační (typy B a C)[upravit | editovat zdroj]

 • zavřeně ireponibilní nebo reponibilní neretinovatelné, otevřené a luxační zlomeniny, zlomeniny komplikované poraněním cév a nervů:
  • zavřená repozice a MIO (např. nitrodřeňová osteosyntéza dle Hacketala)
  • otevřená repozice a dlahová osteosyntéza (T-dlaha, PHILOS – proximal humeral internal locking systém)
  • zajištěný hřeb (PHN – proximal humeral nail)
  • šrouby, K-dráty, tahová cerkláž u víceúlomkových zlomenin
  • CKP u tříštivých zlomenin s rizikem avaskulární nekrózy hlavice

Konkrétní řešení léčby[upravit | editovat zdroj]

 • zlomeniny hrbolů – nedislokované: klid na šátku 7 dní, dislokované: šrouby nebo tahová cerkláž
 • zlomeniny krčku – nedislokované imobilisace v Desaultu na 3–4 týdny (u mladých, kde není takové nebezpečí zatuhnutí ramena), visící sádra na 4–6 týdnů u starších (umožňuje časně kývavé pohyby v rameni), při operační léčbě dlahová osteosyntéza (PHILOS) nebo PHN
 • zlomeniny hlavice víceúlomkové – operační léčba s osteosyntézou (šrouby, K-dráty), event. CKP


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]