Zlomeniny humeru

From WikiSkripta

Klasifikace[edit | edit source]

  1. Zlomeniny hlavice humeru (AO 11 + Neerova klasifikace typ I–IV),
  2. zlomeniny diafysy humeru (AO 12) – abdukční, addukční,
  3. zlomeniny distálního konce humeru (AO 13) – suprakondylické (flekční + extenční), interkondylické.
Zlomenina diafysy humeru (RTG).

Komplikace[edit | edit source]

  • Poranění nervů:
nervus axillaris – zlomeniny krčku,
nervus radialis – zlomeniny diafysy,
nervus ulnaris – zlomeniny ulnárního epikondylu.
  • Poranění cév:
a. circumflexa humeri ant. et post. – zlomeniny krčku,
a. brachialis – zlomeniny diafysy a suprakondylické zlomeniny.
Suprakondylická zlomenina humeru (RTG). H = humerus, R = radius, U = ulna; zlomenina naznačena šipkou.

Léčba[edit | edit source]

  • U nedislokovaných nebo dislokovaných po reposici konservativní (visací sádra, Desault, abdukční dlaha, cirkulární ortézy);
  • z operačních možností jsou preferovány:
  • krček a hlavice humeru – dlaha (PHILOS), hřeb (PHN),
  • diafýza humeru – nitrodřeňový hřeb zajištěný, event. dlaha,
  • distální humerus – suprakondylické zlomeniny dvěma zkříženými K-dráty, interkondylické dlahami.


Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]